Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorPerälä, Jukka
dc.date.accessioned2016-06-11T09:19:37Z
dc.date.available2016-06-11T09:19:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1544560
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50250
dc.description.abstractErilaisten sovellusten ja palveluiden käyttö kasvaa jatkuvasti. Palveluiden kysynnän kasvaessa on syntynyt toistensa kanssa kilpailevia palveluita, joilla käyttäjät katsovat esimerkiksi videoita ja kuuntelevat musiikkia erilaisten laitteiden välityksellä. IT-tuotteiden ja -palveluiden vaihtaminen nouseekin mie-lenkiintoiseksi tutkimuksen aiheeksi. Tällä saadaan selvitettyä miten eri palveluita ja tuotteita käytetään, sekä mitkä tekijät vaikuttavat näiden välillä vaihtamiseen. Näillä tiedoilla on merkitystä niin käyttäjän, kuin palveluntarjoajankin kannalta. Vaihtamistutkimuksen avulla saadaan tehtyä palveluista paremmin käyttäjien toiveita vastaavia, sekä havaittua vaihtamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa keskitytäänkin IT-tuotteiden ja -palveluiden vaihtamisen tutkimukseen käyttäjän näkökulmasta. Vaihtamista tutkitaan musiikin suoratoistopalveluiden kontekstissa. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, koska musiikin suoratoistopalveluissa on käyttäjille useita vaihtoehtoja ja kyseisten palveluiden vaihtamista ei ole vielä tutkittu. Tutkielmassa esiteellään aluksi aiempaa IT-tuotteiden ja -palveluiden tutkimusta. Tätä seuraa empiirinen tutkimus, jossa selvitetään mitkä tekijät vaikuttavat musiikin suoratoistopalveluiden vaihtamiseen ja miten. Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastattelujen avulla, valikoimalla haastateltavaksi henkilöitä joilla on kokemusta usean eri musiikin suoratoistopalvelun käytöstä, näiden välillä vaihtamisesta, sekä palvelusta maksamisesta. Kirjallisuuskatsauksessa havaitut vaihtamiseen vaikuttavat tekijät voitiin havaita myös haastateltavien antamissa vastauksissa. Lisäksi voitiin havaita uusia tekijöitä, kuten artistin kuuntelusta saaman korvauksen vaikutus käyttäjien palveluvalintaan.fi
dc.description.abstractThe use of different IT-applications and -services is growing rapidly. With the growth of usage, many different competing services have been born, which users use to watch videos or listen to music using different devices. IT-product and service switching can be seen as an interesting topic for research. Through research we can define how different services and products are used, and which factors affect switching between services or products. This information is important for both the user and provider of service or product. Through switching research, products and services can be developed to suit the needs of users better. This research focuses on IT-product and service switching from the consumer’s viewpoint. Switching is researched in the context of music streaming services. This viewpoint is interesting, as music streaming services provide users with several different options to choose from, and switching between these has not been yet researched. The research starts by presenting previous literature on IT-product and service switching. This is followed by the empirical research on which factors affect music streaming service switching and how. The research data was collected through interviews, by selecting interviewees with experience using several music streaming services, switching between these, and paying for the service. The factors affecting switching that could be seen in the literature review were also present in the interview data. New factors were also found, like how the effect of the compensation the artist got from the service affects the service choices of the user.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (57 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherIT-tuotteiden ja -palveluiden vaihtaminen
dc.subject.otherPush-Pull-Mooring
dc.subject.otherMusiikin suoratoistopalvelut
dc.titleIT-tuotteiden ja -palveluiden vaihtaminen : musiikin suoratoistopalvelut
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606113023
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2016-06-11T09:19:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysosuoratoisto
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysovaihto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record