Show simple item record

dc.contributor.advisorTarkka, Ina
dc.contributor.advisorPunakallio, Anne
dc.contributor.authorRantala, Jenna
dc.date.accessioned2016-06-10T05:01:31Z
dc.date.available2016-06-10T05:01:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545428
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50242
dc.description.abstractPalomiehen työnkuva ja siihen liittyvät pelastus- ja työtehtävät ovat motoriikkaa kuormittavia. Motoriseen toimintakykyyn liittyvät tekijät korostuvat erityisesti silloin kun työtä tehdään liukkailla pinnoilla, korkealla, huonoissa valaistusolosuhteissa tai ahtaissa tiloissa aikapaineen alla. Kuormitusta lisäävät myös muun muassa suojainten käyttö ja pitkät työvuorot. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten eri valaistusolosuhteet vaikuttavat ikääntyvien palomiesten tasapainoon. Aineisto on osa Työterveyslaitoksen toteuttamaa 13 vuoden palomiesten terveys- ja toimintakykytutkimusta. Tasapainomittaukset on tehty vuonna 2009 ja mittarina on käytetty Metitur Good Balance -voimalevyä. Mittaukset tehtiin kolmessa erilaisessa valaistuksessa sekä normaalissa valaistuksessa silmät kiinni. Tutkimukseen osallistui 86 palomiestä ja heidät jaettiin aikaisempien tutkimusten perusteella kahteen ikäryhmään. Nuorempien palomiesten ryhmään kuuluivat kaikki 43-47- vuotiaat työntekijät (n=51, keski-ikä 45,4 v) ja ikääntyneempien palomiesten ryhmään 53-57- vuotiaat työntekijät (n=35, keski-ikä 54,3 v). Tulokset analysoitiin ”SPSS Statistics for Windows 22.0” – ohjelmistolla. Tilastollisen mer-kitsevyyden rajaksi asetettiin p<0.05. Tulosten analysoinnissa käytettiin muuttujien arvoja kuvailevia tunnuslukuja sekä kahden ryhmän vertaamiseen Mann Whitney U-testiä. Lisäksi kummassakin ikäryhmässä tuloksia vertailtiin Wilcoxonin Signed Rank- testauksella. Lähes kaikki muuttujat olivat vinosti jakautuneita ja sen vuoksi käytettiin parametrittomia testejä tulosten analysoinnissa. Päätulosmuuttujina olivat vauhtimomentti, sivuttaissuuntainen huo-junta sekä eteen- taakse suuntainen huojunta. Kummassakin ikäryhmässä huojunta lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi (p<0.05) hämärässä valaistuksessa verrattuna normaaliin valaistukseen (p=0.005) ja pimeässä valaistuksessa ver-rattuna hämärään valaistukseen (p=0.000) vauhtimomentin avulla analysoituna. Ryhmien vä-liset erot ovat tilastollisesti merkitseviä hämärässä valaistuksessa (p=0.049), pimeässä valais-tuksessa (p=0.001) sekä silmät kiinni tehdyissä mittauksissa (p=0.018). Sivuttaissuuntaisen huojunnan sekä eteen- taakse suuntaisen huojunnan avulla analysoituna tulokset ovat kum-massakin ryhmässä samansuuntaisia. Ikääntyneemmät huojuivat nuorempia enemmän hämä-rässä, pimeässä ja silmät kiinni. Suurin osa palomiesten tapaturmista johtuu liukastumisesta, horjahtamisesta tai putoamisesta. Jatkossa tulisi laajemmin kiinnittää huomiota myös toimin-nallisiin testauksiin osana fyysisen kunnon testausta. Avainsanat: Palomies, ikääntyminen, tasapaino, työolosuhteetfi
dc.description.abstractFirefighting and rescue working demand intense control of balance. Firemen have to climb and work on high scaffoldings and on slippery roofs. Working on smoky and dark environ-ment makes the control of balance challenging for fire fighters. These tasks also necessitate the use of fire-protective equipment and firefighters need to be able to work safety while maintaining sufficient reserve of their physical capacity in the most demanding tasks. The aim of the present study was to determine the balance abilities of firemen of different ages in different light circumstances. The study was carried out in cooperation with the Finn-ish Institute of Occupational Health and the measurements were made in 2009. The partici-pants were 86 firemen and they were divided in two groups according to age. Firemen aged 43 to 47-years (n=51, mean age 45.4) and firemen aged 53 to 57-years (n=35, mean age 54.3) participated in this study. Postural sway was measured on a Metitur Good Balance –force platform in four different light circumstances. Data was analysed by using IBM SPSS Statistics 22. The statistical significance was defined as p<0.05. The results were described with means, medians and standard deviations. Wilcox-on signed rank test was used to analyse the differences in different light circumstances in both groups. Mann Whitney U test was used to analyse the differences between the age groups. In both groups firemen swayed more in dim light comparing to normal light (p=0.005). The similar situation was when comparing the dark light to dim light (p= 0.00). The balance abili-ties were poorer in the dark light when compared to measurements with eyes closed. Age had a significant effect on balance in dim light (p-value=0.049), in dark light (p=0.001) and when eyes were closed (p=0.018). There were no differences between groups in normal light. The findings of this study support the importance of balance exercises and functional movement tests among firefighters. Keywords: firemen, ageing, postural balance, working conditionsen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (49 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpalomies
dc.subject.otherikääntyminen
dc.subject.othertasapaino
dc.subject.othertyöolosuhteet
dc.titleIkääntyvien palomiesten tasapainonhallinta eri valaistusolosuhteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606103013
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.date.updated2016-06-10T05:01:31Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysopalomiehet
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysotasapaino
dc.subject.ysotyöolot
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record