Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorKyyrönen, Laura
dc.contributor.authorRantala, Merja
dc.date.accessioned2016-06-08T12:39:36Z
dc.date.available2016-06-08T12:39:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1570792
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50202
dc.description.abstractTyörauha on koulumaailmassa asia, jonka jokainen opettaja kohtaa päivittäisessä työssään. Opettajan auktoriteetti eri muodoissa, vuorovaikutus ja yhteistyö ovat tutkimusten mukaan työrauhan rakentamisen ja ylläpitämisen avaintekijöitä. Niistä opettaja saa koottua itselleen sopivimmat työkalut työrauhan luomiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin opettajat luovat ja ylläpitävät työrauhaa luokassaan sekä millaisia haasteita he näkevät työrauhan ylläpitämisessä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella. Tutkimuksemme aineisto koostuu Opettaja-lehden keskustelupalstalla vuosina 2000–2015 työrauhaa käsittelevistä mielipidekirjoituksista (n=41). Analysoimme kerätyn aineiston käyttämällä metodi-triangulaatiota. Ensiksi analysoimme aineiston teoriaohjaavan sisällönanalyysin ja tämän jälkeen Gadamerin hermeneuttisen analyysin avulla. Tulkintamme mukaan opettaja pystyy rakentamaan työrauhan auktoriteetin, vuorovaikutuksen ja yhteistyön avulla. Auktoriteetti-teeman alle syntyi kolme merkitysverkostoa: opettajan oman auktoriteetin kehittyminen, auktoriteetin käyttäminen työrauhan luomiseksi ja ylläpitämiseksi sekä haasteet auktoriteetin puuttuessa. Vuorovaikutus koostui kolmesta pääluokasta, jotka ovat luottamus, turvallisuus ja työskentely. Yhteistyö-teeman sisälle muodostui pääluokiksi yhteistyö, yhteistyön puute sekä kollegiaalinen tuki ja osallistaminen. Opetus tapahtuu pääosin luokkatiloissa, joten auktoriteetti on opettajien kirjoitusten perusteella työrauhan rakentamisen olennaisin asia. Opettajat pitävät tärkeänä työrauhan rakennusaineena myös vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. Työrauhaa ei heidän mielestään saavuteta pidemmällä aikavälillä pelkän komentamisen tai pelon avulla. Oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa tehtävän yhteistyön koetaan tukevan oppilaiden ja opettajan luottamussuhteen rakentumista ja samalla edistävän työrauhan saavuttamista. Päädyimme siihen johtopäätökseen, että työrauha eteen on tehtävä töitä joka päivä. Opettajat kokevat työrauhan eri tavoin, joten he myös tavoittelevat sitä erilaisin keinoin. Opettajalla on työrauhan rakentajana oltava langat käsissään, jotta hän saa luotua luokkaan turvallisen ja sosiaalisen oppimisympäristön.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherTyörauha
dc.subject.othertyörauhahäiriö
dc.subject.otherauktoriteetti
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.otheryhteistyö
dc.title"Työrauha ei käsittääkseni voi tulla taivaan lahjana, vaan sen eteen on tehtävä töitä" : opettajien kokemuksia työrauhan rakentamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606082973
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2016-06-08T12:39:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyörauha (työyhteisöt)
dc.subject.ysoluokkatyöskentely
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoauktoriteetti
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysoyhteistyökyky
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record