Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorTaivainen, Soili-Iiris
dc.date.accessioned2016-05-23T19:22:48Z
dc.date.available2016-05-23T19:22:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541982
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49894
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Taivainen Soili-Iiris 2016. ”Että välissä tehhään muutaki ko vain perus oppitunnit” VOIMAA! Pellon perusopetuksen Liikkuva koulu toiminta. Liikuntakasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikka, pro gradu tutkielma 66 s, 27 liitesivua. Tässä pro gradu -tutkimuksessa pyritään selvittämään Pellon yläkoulun oppilaiden ja henkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia Liikkuva koulu toiminnasta kouluviihtyvyyden ja ilmapiirin edistäjänä. Tässä tutkimuksessa käytettiin Liikkuva koulu ohjelmasta saatua aineistoa, joka kerättiin Pellon yläkoulun oppilailta ja henkilökunnalta toukokuussa 2015. Tutkimukseen osallistui 78 oppilasta ja 15 koulun henkilökuntaa kuuluvaa henkilöä. Tutkimustehtävänä oli selvittää koulupäivän liikunnallistamisen yhteyttä kouluviihtyvyyteen sekä koulun ja välituntien ilmapiiriin koulun oppilaiden ja henkilökunnan kokemana. Tutkimuksessa yhdistettiin laadullisia ja määrällisiä aineistoja. Aineiston tilastollisessa analyysissä tehtiin ristiintaulukointeja, T-testejä, varianssianalyysia sekä frekvenssejä ja laadullisessa analyysissä käytettiin teemoittelua. Tutkimuksen tuloksista voidaan yhteenvetona sanoa, että Liikkuva koulu toimintaa pidettiin onnistuneena hankkeena Pellon yläkoulussa. Oppilaat pitivät liikkumisesta ja toivoivat sitä enemmän oppitunneille, välitunneille ja teemapäiviin. Myös opettajat pitivät tärkeänä liikunnallistaa koulupäivää. Se toi opettajien mielestä työrauhaa ja viihtyisyyttä oppitunneille ja auttoi oppilaita keskittymään paremmin. Sekä oppilaat että koulun henkilökunta piti Pellon yläkoulua pääsääntöisesti mukavana ja viihtyisänä paikkana. Suurin osa vastanneista piti myös koulun ja välituntien ilmapiiriä vähintään melko hyvänä. Koulupäivän liikunnallistamisella koettiin olevan koulussa viihtymiseen positiivinen vaikutus. Koulupäivän liikunnallistamisella oli vaikutusta koulussa viihtymiseen. Koulussa voisi olla arkisten ja säännöllisten toimintojen lisäksi uusia, oppilaita kiinnostavia tapahtumia tai teemapäiviä. Lisäksi oppilaat tulisi ottaa entistä enemmän mukaan suunnittelemaan koulussa tapahtuvia yhteisiä liikunnallisia toimintoja. Avainsanat: kouluviihtyvyys, koulupäivän liikunnallistaminen, Liikkuva koulu toimintafi
dc.description.abstractABSTRACT Taivainen Soili-Iiris 2016. ”It’s just that we can do so many things and not only sit in classes” POWER! School on the move – activities in Pello comprehensive school. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Sports Pedagogy, 66 pp, 27 appendices. The aim of this pro gradu – thesis is to study the views and experiences of Pello secondary school students and staff on The school on the move program as the promoter of wellbeing and better atmosphere at school. The material of this study comes from the outcome of The school on the move- program as carried out at Pello secondary school. Both the students and the staff of the school answered an inquiry in May, 2015. The study included 78 students and and 15 staff members. The purpose of the study was to find out weather the students and the staff experienced that adding physical activity to a normal school day would have any influence on feeling better at school. Qualitative and quantitative methods were utilized in this study. Statistics was carried out on SPSS program using cross-classification, T-tests, variance analysis and frequency. Qualitative analysis was based on themes. To sum up, it is evident that The school on the move- program was considered a successful project in Pello secondary school. Students liked moving and hoped that there was even more possibilities to move during classes, breaks and special action days. Even teachers thought that it was important to move more during school days. The teachers considered that it improved overall wellbeing during classes and helped students to concentrate. The students as well as the school staff saw Pello secondary school as a nice and homey place. The majority also considered the atmosphere during breaks at least rather good. To make school days physically more active had a positive influence on wellbeing at school. In addition to regular and scheduled activities school could offer innovative events and themes which the students find interesting. Furthermore, students should be taken as active participants in planning and decision making for these activities. Key words: wellbeing at school, making schooldays physically more active, The school on the move -programen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (98 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikunnallistaminen
dc.subject.otherLiikkuva koulu
dc.title"Että välissä tehhään muutaki ko vain perus oppitunnit" : VOIMAA! Pellon perusopetuksen Liikkuva koulu toiminta
dc.title.alternativeVOIMAA! Pellon perusopetuksen Liikkuva koulu toiminta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605232672
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-05-23T19:22:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoliikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record