Show simple item record

dc.contributor.advisorKalervo, Ilmanen
dc.contributor.authorMultisilta, Eeva
dc.date.accessioned2016-05-20T10:03:54Z
dc.date.available2016-05-20T10:03:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541817
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49862
dc.description.abstractEeva Multisilta (2016). Videoinnin ja digitaalisen tarinankerronnan hyödyntäminen koululiikunnassa. Tapaustutkimus yläkoulun yhdeksännen luokan oppilaiden kokemuksista. Liikuntapedagogiikan laitos, Jyväskylän yliopisto, pro gradu -työ, 70 s, 1 liitesivu. Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli selvittää oppijalähtöisten ja oppijan omaa ajattelua kehittävien opetusmenetelmien käyttöä yhdessä tieto- ja viestintätekniikan kanssa. Tutkimuksen lähtökohtana oli rakentaa liikuntatunneille opetuskokonaisuus oppijalähtöisiä opetusmenetelmiä ja tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen. Tutkimuksen opetuskokeilun vaiheet rakentuivat neljälle tasolle, joilla videoita voidaan käyttää opetuksessa. Ensimmäisellä tasolla katsotaan toisten tekemiä videoita passiivisesti, toisella tasolla kommentoidaan ja arvioidaan. Kolmannella tasolla tuotetaan itse videoita ja neljännellä tuotetaan videoita yhteisöllisesti. Tutkimuksen opetuskokeilu rakentui näitä neljää tasoa mukaillen. Tutkimus rakentui kahdesta osasta, ensimmäisessä osassa videoita käytettiin taidon oppimisen välineenä ja toisessa osassa rakennettiin digitaalisen tarinankerronnan avulla liikuntatarinoita. Tutkimusmenetelmänä käytettiin fenomenologis-hermeneuttista toimintatutkimusta, jossa tutkitaan ihmisten toimintaa ja pyritään kehittämään käytäntöjä entistä toimivammiksi. Kohderyhmänä olivat etelä-karjalaisen yläkoulun oppilaat, jotka olivat valinneet kaksi vuotta kestävän valinnaisen liikuntakurssin. Liikuntaryhmässä oli 24 oppilasta, joista 15 oli tyttöjä ja 9 poikia. Aineisto kerättiin apukysymyslomakkeella, haastatteluilla, mobiililaiteille rakennetulla kyselytutkimuksella ja havainnoimalla. Opiskelijat ja opettaja kokivat videoiden käytön taidonoppimisessa motivoivaksi ja oppimista helpottavaksi työtavaksi. Opettajan näkökulmasta oppilaslähtöinen toiminta tarjosi mahdollisuuden harjoitella oppilasta itseään kiinnostavaa taitoa, mikä selkeästi innosti oppilaita. Opettajalle oppilaslähtöinen opetus avasi mahdollisuuden kohdata oppilaita paremmin tunnin aikana ja tarjota henkilökohtaista apua taidon opettelussa. Tutkimuksen opetuskokonaisuutta voidaan hyödyntää vastaavanlaisten opetuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetuskokonaisuus soveltuu hyödynnettäväksi niin liikunnanopetuksessa kuin myös monien muiden aihepiirien opetuksessa. Avainsanat: oppijalähtöiset opetusmenetelmät, tieto- ja viestintätekniikka, videot opetuksessa, digitaalinen tarinankerrontafi
dc.description.abstractEeva Multisilta (2016). Videos and digital story telling in physical education. Case study of the experiences of 9th grade students. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Sports Pedagogy 70 pp, 1 appendix. The purpose of this Master’s thesis was to find out how student related and involving teaching methods with information and communication technology can be used in physical education. Another goal for this thesis was to find out how teacher and students experienced students related teaching methods with information and communication technology in physical education. The theoretical framework of this educational method was built around four levels of using videos in teaching: passive video watching, comment or evaluate other people’s videos, make own videos and making videos in common. This study has two in the first part students are learning skills by using videos. In the second part students are making videos by using digital storytelling methods. Object of the study was a physical education group of 24 students, 15 of them girls and 9 boys. The empirical data consisted of a questionnaire, two interviews in small groups, mobile phone research and the teacher’s observations in the research diary. Both the teacher and the students experienced the use of videos to learn skills as motivating. The students also felt that videos were helpful when learning skills. For the teacher student related teaching method provided an opportunity to guide the students personally. The teaching methods and the findings of this research can be used as a help of planning and implementation of similar educational methods. Using videos for learning and making videos can be used to teach physical education as well as other school subjects. Key words: information and communication technology (ICT), digital storytelling, student related teaching methods, (videos in teaching)en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (71 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheroppijalähtöiset opetusmenetelmät
dc.subject.othertieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.othervideot opetuksessa
dc.subject.otherdigitaalinen tarinankerronta
dc.titleVideoinnin ja digitaalisen tarinankerronnan hyödyntäminen koululiikunnassa : tapaustutkimus yläkoulun yhdeksännen luokan oppilaiden kokemuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605202635
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-05-20T10:03:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysooppimiskäsitykset
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysovideo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record