Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorAaltonen, Olli-Pekka
dc.date.accessioned2016-05-17T10:22:12Z
dc.date.available2016-05-17T10:22:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49809
dc.description.abstractToiminnanohjausjärjestelmät (Enterprise Resource Planning system) ovat tieto-järjestelmiä, joiden tavoitteena on tehostaa yritysten toimintaa. Toiminnanoh-jausjärjestelmät ovat usein monimutkaisia järjestelmiä ja niiden käyttöönotto on haastava prosessi, sillä toiminnanohjausjärjestelmät voivat vaikuttaa yrityksen olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin. Toiminnanohjausjärjestelmien käyt-töönotto on usein tavanomaista tietojärjestelmän käyttöönottoa monimutkai-sempi prosessi, joka voi sisältää myös muita ohjelmistokehityksen kehityskaa-ren osa-alueita, kuten suunnittelua, analysointia ja testausta. Toiminnanohjaus-järjestelmien käyttöönottoa ja sen onnistumiseen johtavia kriittisiä menestyste-kijöitä on käsitelty kirjallisuudessa paljon. Tutkielman tavoitteena on selvittää voisivatko ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteet auttaa toiminnanohjausjär-jestelmien käyttöönotossa. Ihmiskeskeisen suunnittelu on menetelmä, jonka tavoitteena on osallistaa käyttäjät ja muut sidosryhmät kehitysprosessiin, jotta ohjelmistoista tulisi mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Ihmiskeskeisen suunnittelun kuusi periaatetta toimivat ohjenuorina ohjelmistoprojekteille. Ih-miskeskeinen suunnittelu ei ole suunniteltu ainoastaan käyttöönottoa varten, vaan ohjelmiston koko kehityskaarelle. Toiminnanohjausjärjestelmien käyt-töönotto kuitenkin voi vaatia myös muita kehityskaaren vaiheita kuin käyt-töönottoa, jolloin on perusteltua tarkastella toiminnanohjausjärjestelmien käyt-töönottoa tavanomaista tietojärjestelmän käyttöönottoa laajempana kokonai-suutena. Tutkielman tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan vertaamalla ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteita kirjallisuuden pohjalta valittuihin toi-minnanohjausjärjestelmien kriittisiin menestystekijöihin. Kirjallisuudesta löytyi joitain yhtäläisyyksiä ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteiden ja toiminnan-ohjausjärjestelmien käyttöönoton kriittisten menestystekijöiden välille. Tut-kielmassa ei kuitenkaan saada selville voisiko ihmiskeskeinen suunnittelun pe-riaatteet auttaa toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa. Joidenkin ihmis-keskeisen suunnittelun periaatteiden tavoitteet ovat kuitenkin varsin samankal-taisia kuin toiminnanohjausjärjestelmien kriittiset menestystekijät edellyttävät. Pidemmälle menevien johtopäätösten tekeminen edellyttää kuitenkin jatkotut-kimusta aiheesta.fi
dc.description.abstractEnterprise Resource Planning systems (ERP) are information systems that aim to increase the performance of the implementing company. ERP’s are consid-ered to be complicated systems to implement and the implementation process is consider to be rather difficult. ERP implementation often requires companies to modify their business processes and because of that, the implementation pro-cess might demand more planning and analyzing than regular information sys-tem implementations. ERP implementation and the critical success factors (CSF) of ERP implementation have been widely discussed in IS literature. The aim of this thesis is to clarify whether the principles of Human-centered Design (HCD) could help in the ERP implementation process. The objective for Human-centered Design is to help developers make information systems more user-friendly, and it provides guidelines for developers to fulfill the task. Human-centered Design was not created merely for implementations, but for the whole design process. The ERP implementation differs from regular IS implementa-tion process, because of the complexity of the system. With that in mind, it is reasonable to see the ERP implementation as a design process of its own, rather than as a mere implementation process. The research question is answered by comparing the HCD principles to critical success factors of ERP implementation found in literature. Several similarities were found between the principles of Human-centered design and the critical success factors of ERP implementation in the IS literature. It remains unclear whether the principles of HCD could ac-tually help in ERP implementation, but the objectives of some of the HCD prin-ciples were rather similar to some of the requirements of the critical success fac-tors. It is necessary to acknowledge that further research is needed to make more sophisticated conclusions.en
dc.format.extent27
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherToiminnanohjausjärjestelmä
dc.subject.otherkäyttöönottoprosessi
dc.subject.otherkriittiset menes-tystekijät
dc.subject.otherihmiskeskeinen suunnittelu
dc.subject.otherkäyttäjän osallistuminen
dc.titleIhmiskeskeisen suunnittelun periaatteet toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605172585
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-05-17T10:22:12Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record