Show simple item record

dc.contributor.advisorKuukka, Anu
dc.contributor.authorTuikka, Milla
dc.date.accessioned2016-05-16T12:45:40Z
dc.date.available2016-05-16T12:45:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49796
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Tuikka, Milla. 2016. 3-6-vuotiaiden lasten osallisuus päiväkotiryhmien toiminnan suunnittelussa ja sen haasteet. Varhaiskasvatustieteen kandidaatin-tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen laitos. 48 sivua. Osallisuus on ollut viime vuosina hyvin paljon esillä. Tämä tutkimus kuvailee lasten osallisuuden toteutumista päiväkodin toiminnan suunnittelussa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitkä asiat ovat haasteina lasten osallisuuden toteu-tumiselle, silloin kun lapset eivät pääse osallisiksi toiminnan suunnittelussa. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2016 haastattelemalla puolistruktu-roidun teemahaastattelun keinoin 3-6-vuotiaiden lasten kanssa päiväkodissa työskenteleviä lastentarhanopettajia. Tutkimusta varten haastateltiin viittä las-tentarhanopettajaa, jotka olivat töissä kolmessa päiväkodissa kahdessa Keski-Suomen kunnassa. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti luokittele-malla ja teemoittelemalla. Tutkimuksen löydöksinä on, että toiminnan suunnittelu on edelleen ai-kuisjohtoista ja osallisuus lähtee yleensä aikuisista. Jokaisessa ryhmässä lapset saavat kuitenkin jotenkin vaikuttaa toiminnan suunnitteluun. Lastentarhan-opettajat huomioivat lasten spontaaneja ideoita ja kysyvät lisäksi lasten mielipiteitä. Osallisuuden haasteet voivat olla lähtöisin päiväkotiryhmän aikuisista, lapsiryhmästä tai lapsista yksilöinä. Haasteina mainitaan myös ajan ja rahan puute. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että lasten osallisuuden toteutuminen toiminnan suunnittelussa vaihtelee vielä ryhmästä toiseen, mutta siihen panos-tetaan. Ainakin osa haasteista on sellaisia, joihin lastentarhanopettajat pystyvät itse vaikuttamaan. Kuitenkin osaan haasteista, kuten resurssien riittävyyteen, heillä ei välttämättä ole vaikutusmahdollisuuksia.fi
dc.format.extent45
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherOsallisuus
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.subject.othersuunnittelu
dc.subject.otherhaasteet
dc.title3-6-vuotiaiden lasten osallisuus päiväkotiryhmien toiminnan suunnittelussa ja sen haasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605162568
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.date.updated2016-05-16T12:45:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record