Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Lotta
dc.contributor.authorTikka, Minna
dc.date.accessioned2016-05-16T02:10:53Z
dc.date.available2016-05-16T02:10:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541191
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49786
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on kuvata ja ymmärtää vuorovaikutusverkostojen ilmiötä ja haastateltavien niille antamia merkityksiä. Yleistämisen sijaan pyrkimyksenä on tuottaa ilmiöstä tietoa haastateltaviksi valikoituneen joukon käsitysten pohjalta. Haastateltaviksi valittiin parhaillaan työelämässä olevia asiantuntijoita, jotka kertoivat sekä ammatillisista että vapaa-ajan verkostoistaan. Tutkimus suoritettiin laadullisin keinoin käyttäen teemahaastattelua. Haastateltavat (9kpl) tavoitettiin lumipallo-otantaa hyödyntämällä. Verkostoja ja vuorovaikutusverkostoja on tutkittu paljon myös viestinnän alalla. Tämän tutkimuksen lähestymistapa tuo kuitenkin uutta tietoa vuorovaikutusverkostoihin, negatiivisiin verkostoihin ja verkostoitumisen edellytyksiin liittyen. Tutkimusasetelma tarjoaa aiemmasta tutkimuksesta poiketen tietoa esimerkiksi suljetuista, negatiivisista verkostoista. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että vuorovaikutusverkostot ymmärretään tärkeäksi osaksi sekä työelämää että vapaa-ajan elämää. Haastateltavien voidaan nähdä olevan enemmän tietoisia työelämän kuin vapaa-ajan verkostojensa rakentumisesta, mikä voi johtua verkostojen erilaisista tavoitteista. Haastateltavien mukaan vuorovaikutusverkostojen rakentaminen sisältää sekä taitoperustaisia että piirre ominaisia edellytyksiä. Näiden edellytysten lisäksi haastateltavat kertovat maineen vaikuttavan heidän verkostoitumishalukkuuteensa. Verkoston huono maine tai omaan toimenkuvaan sopimaton imago voi tehdä verkostosta negatiivisen. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa vuorovaikutusverkostoa tai siihen kuuluvia henkilöitä ei haluta osaksi omia verkostoja ikävien seuraamusten tai vaikutusten pelossa. Verkosto voi myös muuttua negatiiviseksi sen jäsenten toiminnan myötä. Haastateltavat kertovat pohtivansa verkostojen ja niiden toiminnan eettisiä puolia. Tämä pohdinta voi vaikuttaa suuresti haastateltavien verkostoitumishalukkuuteen. Tulokset osoittavat, että haastateltavien voidaan myös huomata punnitsevan mahdollisia vuorovaikutussuhteesta ja verkostosta saatavia hyötyjä ja kuluja verkostoja luodessaan Tutkielman tulokset auttavat ymmärtämään vuorovaikutusverkostojen merkitystä työ- ja vapaa-ajan elämässä sekä verkostoitumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tulokset tarjoavat mahdollisuuksia jatkotutkimukselle esimerkiksi negatiivisten verkostojen ja korruptioverkostojen tarkastelulle interpersonaalisten suhteiden näkökulmasta. Tuloksia voidaan soveltaa käytännön verkostoitumisen opetuksessa sekä tätä kautta hyödyntää esimerkiksi työelämävalmennuksen kehittämisessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherinterpersonaalinen suhde
dc.subject.othervuorovaikutusverkostot
dc.titleVuorovaikutusverkostot työelämässä ja vapaa-ajalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605162553
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.methodTeemahaastattelu
dc.date.updated2016-05-16T02:10:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysososiaaliset verkostot
dc.subject.ysotyöelämän suhteet
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysovapaa-aika
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record