Show simple item record

dc.contributor.advisorHännikäinen, Maritta
dc.contributor.authorKausiala, Marianne
dc.date.accessioned2016-05-11T13:47:46Z
dc.date.available2016-05-11T13:47:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1532904
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49731
dc.description.abstractLänsimaiset perheet elävät tällä hetkellä muutoksen aikaa. Viimeisten vuosikymmenten aikana perhemuodot ja käsitykset perheestä ovat moninaistuneet. Perinteisen ydinperheen rinnalle on muodostunut suuri joukko erilaisia perhemuotoja, joita myös rakentuu jatkuvasti lisää. Perhe tutkimuskohteena on siis ajankohtainen ja tärkeä. Perhettä onkin tutkittu paljon eri näkökulmista yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien tasolla, mutta tutkimusta pienten lasten näkökulmasta löytyy hyvin vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata päiväkoti-ikäisten lasten näkemyksiä perheestä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten lapset määrittelevät perheen, keitä he mieltävät kuuluvan perheeseen ja millaisia rooleja perheenjäsenillä on lasten näkökulmasta. Tutkimuksessa etsittiin vastauksia myös siihen, miten perhe näyttäytyy lasten leikeissä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda lasten näkökulmaa esille ja siten monipuolistaa ymmärrystä perheestä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 2–6-vuotiaat lapset kahdesta yksityisestä päiväkodista. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella, mikä näkyi sekä aineistonkeruussa että aineiston analyysissä. Aineisto kerättiin monimetodisesti sekä haastattelemalla lapsia keskustelunomaisesti ryhmissä että havainnoimalla heidän leikkejään päiväkodin vapaan leikin aikana. Haastattelujen tukena hyödynnettiin lasten perhepiirroksia, jotka lapset piirsivät haastattelun aikana. Ryhmähaastatteluihin osallistui yhteensä 18 lasta, 2–3 lasta kerrallaan. Tutkimus osoitti lapsilla olevan monipuolisia ja vaihteleviakin näkemyksiä perheestä. Lapset mielsivät perheenjäsenikseen ydinperheen jäseniä, lemmikkieläimiä sekä muita läheisiä, kuten isovanhempia tai vanhempien uusia puolisoita. Perheeseen kuulumista määrittivät yhteinen koti sekä biologinen ja emotionaalinen suhde perheenjäsenten välillä. Lasten vanhemmille muodostui aineiston pohjalta kahdeksan erilaista roolia perheessä: huolehtija, hemmottelija, leikkikaveri, sadunlukija, avunantaja, harrastaja, rajojen asettaja ja työntekijä. Lapset itse puolestaan olivat leikkijöitä, pelaajia, apulaisia, sääntöjen noudattajia ja hauskuuttajia. Sisaruksia kuvattiin leikkikavereina, kiusantekijöinä, hoivan kohteina ja erityisoikeuksien saajina. Perhe näkyi lasten leikeissä erityisesti kotileikissä, jossa rooleina oli useimmiten äiti ja lapsi. Toisinaan leikissä saattoi olla mukana myös isosisko, vauva, isä ja koira. Kotileikissä lapset käsittelivät muun muassa perheen arjen askareita, kodin sääntöjä, työssä ja kaupassa käymistä, matkustamista sekä lasten päivähoitoon viemistä. Lapset esittivät näkemyksiään perheestä viitaten omaan perheeseensä, mutta olivat myös tietoisia muunkinlaisista perhemuodoista ja -käsityksistä. Perhe näyttäytyi lapsille merkityksellisenä ja tärkeänä. Yhteistä aikaa perheen kesken arvostettiin ja sitä myös toivottiin enemmän. Lapset toivoivat etenkin, että vanhemmat leikkisivät heidän kanssaan nykyistä enemmän. Tutkimus tuo perheille sekä lasten ja perheiden kanssa työskenteleville uusia näkökulmia perheestä, joiden avulla voidaan ymmärtää paremmin paitsi lapsen sisäistä maailmaa myös kasvattaa omaa ymmärrystä ja tietämystä lasten perhettä koskevista näkemyksistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (74 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherperhe
dc.subject.otherlapset
dc.subject.otherperhekäsitys
dc.subject.otherkotileikki
dc.subject.otherlapsen näkökulma
dc.title"Ole sinä vaikka äiti ja mää lapsi" : päiväkoti-ikäisten lasten esittämät näkemykset perheestä leikeissä ja keskusteluissa
dc.title.alternativePäiväkoti-ikäisten lasten esittämät näkemykset perheestä leikeissä ja keskusteluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605112501
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2016-05-11T13:47:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoperhe
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoperhekäsitykset
dc.subject.ysoleikki
dc.subject.ysonäkökulma
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record