Show simple item record

dc.contributor.advisorKoskelainen, Tiina
dc.contributor.authorLiljander, Akseli
dc.date.accessioned2016-04-19T07:39:50Z
dc.date.available2016-04-19T07:39:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49366
dc.description.abstractIhmiset joutuvat päivittäin todentamaan identiteettinsä erilaisin keinon saadakseen pääsyn esimerkiksi johonkin palveluun tai laitteeseen. Perinteisten, esimerkiksi käyttäjänimeen ja salasanaan tai ulkoisesti generoitavaan koodiin perustuvien todennusmenetelmien lisäksi erilaiset käyttäjän luonnollisiin piirteisiin perustuvat biometriset todennusmenetelmät ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Biometriaa hyödynnetään esimerkiksi korkean turvatason kulunvalvonnassa, valtioiden rajavalvonnassa ja yksityishenkilöiden matkapuhelimissa. Tietoturvan ja käytettävyyden näkökulmat ovat tärkeitä, jotta voidaan luoda biometrisia todennusjärjestelmiä, joissa saavutetaan tyydyttävä turvataso ja säilytetään kuitenkin palvelun käytön ja todentamistilanteen käyttäjäystävällisyys sekä mielekkyys. Puutteellinen tietoturva voi aiheuttaa arkaluontoisten tietojen ja toimintojen päätymisen vääriin käsiin. Tietoturvan taso voi kuitenkin olla joillekin käyttäjille näkymätön ja tuntematon aihe, kun taas käytettävyys on suoraan vaikutuksessa käyttäjän tyytyväisyyteen ja vaikuttaa myös suuresti ostopäätökseen. Tässä tutkielmassa käsitellään tietoturvaa ja käytettävyyttä biometrisissä sormenjäljen ja iiriksen tunnistuksen menetelmissä. Tutkielman tavoitteena on selvittää näiden todennusmenetelmien tietoturvan ja käytettävyyden suurimpia ongelmia, sekä pyrkimyksiä niiden ratkaisemiseen. Lisäksi pyritään selvittämään, miten tietoturvaa ja käytettävyyttä mitataan biometrisessa käyttäjäntodentamisessa. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka pääasiallisia lähteitä ovat alan konferenssi- ja lehtiartikkelit. Tutkielmassa havaitaan biometrisessä todennuksessa esiintyvän käytettävyyden ongelmia, jotka johtuvat esimerkiksi käyttäjän syntyperästä, ikääntymisestä, työhistoriasta, onnettomuudesta tai ympäristöolosuhteista. Pyrkimyksiä näiden ongelmien ratkaisemiseksi löydetään menetelmien tunnistuksen algoritmien, käyttöliittymien, laitteiden ja kuvaustekniikoiden kehittämisen saralta. Tietoturvan suurimmaksi ongelmaksi taas havaitaan ihmisen biometristen, yksilöivien tunnisteiden rajallinen määrä, sekä niiden vaihdettavuuden ja korvattavuuden puute. Ongelman korjaamiseksi havaitaan olevan kehitetty erilaisia kumottavissa olevan biometrian menetelmiä ja algoritmeja.fi
dc.description.abstractPeople run into different kinds of identity-claim scenarios in their daily lives. Traditional means of user authentication include usernames and passwords or externally generated codes. However, lately biometric methods, which are based on user’s natural features, have gained popularity as well. Biometry is utilized, for an example, in high-security access control, national border control and personal mobile phones.The aspects of data security and usability are crucial for creating biometric systems, which achieve the required security level, while maintaining the user-friendliness and reasonableness of using the service. Lack of proper security might cause sensitive data to end up in the wrong hands. However, data security might be an invisible and unknown area for some users, while usability is tightly connected to user satisfaction and also affects buying decisions greatly. This thesis studies data security and usability in biometric user authentication technologies, emphasizing the methods of user authentication via fingerprint and iris recognition. The thesis aims to identify the main problems of data security and usability in these methods, and the steps, which have been taken to adjust them. The meters of evaluating data security and usability on biometry was also researched. The thesis was conducted as a literary review mainly based on conference and journal articles on the field of information systems. It was perceived, that biometric authentication includes usability problems which are caused by innate features, aging, working history, accidents or environmental effects. To adjust these problems, methods of improving the algorithms, user interfaces, devices and imaging have been suggested. The greatest problem in the area of data security was found to be the lack of different, unique biometric samples in a human being, and the absence of possibilities in changing and replacing those samples. To overcome this problem, many methods and algorithms of cancelable biometrics have been created.en
dc.format.extent33
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherbiometria
dc.subject.othertodentaminen
dc.subject.othertietoturva
dc.subject.otherkäytettävyys
dc.subject.othersormenjäljet
dc.titleBiometristen todennusmenetelmien tietoturva ja käytettävyys – sormenjälki ja silmän iiris biometrisinä tunnisteina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604192241
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-04-19T07:39:50Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record