Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville (JYU)
dc.contributor.advisorPitkäranta, Tapio (Case company)
dc.contributor.advisorKarasar, Jasmin (Case company)
dc.contributor.authorLehtonen, Sami
dc.date.accessioned2016-03-11T08:41:39Z
dc.date.available2016-03-11T08:41:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524269
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49039
dc.description.abstractAsiakasprojektien tehokas läpivienti on huomattavan tärkeää ohjelmistoliiketoiminnassa, joten myös kaikkien ohjelmistotuotteen osa-alueiden tulisi olla toteutettavissa toistettavilla prosesseilla ja niitä tulisi voida lähestyä samasta näkökulmasta projektista riippumatta. Tämän työn tarkoitus oli kerätä tietoa aikaisempien tutkimusten avulla tuotteistamisesta ja data-liittymistä, erityisesti SaaS-mallin kontekstissa. Tiedonkeruun lisäksi tutkittiin data-liittymien tuotteistamista konstruktiivisen tapaustutkimuksen avulla. Kirjallisuuskatsauksessa aiheen pääteemat käytiin läpi selittäen käsitteistöä ja antamalla käytännönläheisempiä esimerkkejä käsitteiden tiimoilta. Data-liittymille annettiin sopiva määritelmä yhdistelemällä aikaisempaa tutkimusta ja tämän tutkimuksen erityispiirteitä. Kolmesta pääteemasta tuotteistamista käsiteltiin läpikotaisimmin, antaen esimerkkejä tuotteistamisen prosessin mahdollisista haasteista ja käymällä tuotteistamisen mittauksen keinoja läpi. SaaS-mallin määritelmä käytiin lyhyesti läpi, minkä yhteydessä esiteltiin myös mahdollisia mallin erityispiirteitä jotka voivat vaikuttaa tuotteistamiseen verrattuna perinteisempiin ohjelmistoratkaisuihin. Kävi ilmi että niin tuotteistuksen, kuin myös data-liittymien kohdalla, termien määrittely on tiukasti sidoksissa kulloiseenkin kontekstiin ja organisaation piirteisiin. Kirjallisuuteen peilaten toteutettiin konstruktiivinen tapaustutkimus, jossa arvioitiin kohdeorganisaation ohjelmistotuotteen data-liittymiä tuotteistuksen käsitteen tiimoilta. Suurimmat ongelmat tuotteistamisessa löydettiin dataliittymien implementoinnista ja siihen liittyvien prosessien määrittelystä organisaation sisältä, sekä kuinka eri vastuut ja toiminnot tulisi priorisoida ja jakaa projektitekemisen aikana. Tämän tueksi tutkimuksen tuloksena luotiin malli jonka tarkoituksena on tukea päätöksentekoa implementointiprosessin aikana. Malli keskittyy ETL – metodologian mukaiseen vastuujaotteluun ja niihin liittyvien toimintojen jakamiseen asiakasprojektin osapuolten kesken.fi
dc.description.abstractEfficient execution of customer projects is important in software business, thus making it necessary that all the sections of a software product can be produced with repeatable processes and approached similarly from project to another. The purpose of this study was to derive information from previous research literature on the subject of productization of data interfaces, especially in SaaSenvironment. Additionally the productization of data interfaces was investigated through a case study. In the literature review all the major themes were discussed, explaining the terms and giving a bit more insight on the theoretical background. Data interfaces was given the fitting definition according to the previous research and by combining the literature with the context of this study. Out of the three main themes, productization was investigated more thoroughly with some challenges and means for measuring the productization process presented. The definition of SaaS –model was briefly introduced and the special characteristics compared to more traditional software product identified. It was found out that both the definitions for data interfaces, as well as productization, can be debatable and seem to rely firmly on the context and domain in which they are used. Reflecting on the literature, a constructive case study was conducted, where the productization of the case company’s data interfaces was investigated. The major problems related to productization were found from the implementation of data interfaces and processes related inside the organization, along with how different responsibilities and functions should be prioritized and distributed during project work. In order to support this process a model was created in the research to support the decision making in the process of implementation. The model is focused on the distribution of responsibilities according to the ETL –methodology, along with the distribution of varying functions between different parties contributing to the customer project.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdata interfaces
dc.subject.otherproductization
dc.subject.otherSaaS
dc.subject.otherservice to product
dc.subject.otherETL
dc.titleData-interface productization in SaaS-environment, Case study
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603111823
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2016-03-11T08:41:40Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotuotteistus
dc.subject.ysoliittymät
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record