Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntysaari, Mikko.
dc.contributor.authorHeikkinen, Sanna
dc.date.accessioned2016-03-06T20:48:55Z
dc.date.available2016-03-06T20:48:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524085
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49015
dc.description.abstractPro gradu –tutkielmani on etnografinen tutkimus Pelastakaa lapset ry:n Läheltä tueksi – hankkeessa kehitetystä Lasten yhteisöllisestä ryhmätoiminnasta. Toimintamallilla pyritään vastaamaan tukiperhejonossa olevien perheiden tuen tarpeisiin. Toiminnan taustalla vaikuttaa ajatus luonnon hyvinvointivaikutuksista ja ryhmätoimintapaikat sijaitsevat luonnonlä- heisissä paikoissa. Tutkimuksen teoreettiseksi lähtökohdaksi asettuu vihreä hoiva, joka on sateenvarjokäsite luontolähtöisille palveluille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää fenomenologisen tutkimusorientaation kautta vanhempien ja lasten kokemuksia toiminnasta ja sen merkityksistä sekä siitä, miten vihreä hoiva näkyy osana toimintaa. Aineisto on kerätty havainnoimalla kolmea ryhmätoimintapaikkaa ja haastattelemalla seitsemää vanhempaa joiden lapset ovat olleet mukana toiminnassa. Aineiston analyysi on toteutettu fenomenologista analyysimenetelmää käyttäen. Tutkimuksessa aineistosta nousee esiin neljä merkityskokonaisuutta: ryhmä- toiminnan vetäjät, oma aika ja jaksaminen, vihreä hoiva ja ryhmämuotoisuus. Tutkimustulosten mukaan vanhemmat kokevat toiminnan merkityksellisenä ja pääosin positiivisena kokemuksena. Kaikki kolme ryhmätoimintapaikkaa ovat keskenään erilaisia ja vanhempien kokemukset toiminnasta ovat vaihtelevia ryhmätoimintapaikasta riippuen. Luonnonläheinen ympäristö ja ryhmämuotoisuus luovat toiminnalle erityislaatuiset puitteet joiden merkitys nousee esille niin vanhempien haastatteluissa kuin lasten havainnoinnissa. Ryhmätoimintapaikkojen vetäjien ammattitaito ja aktiivinen vuorovaikutussuhde vanhempiin vaikuttavat luottamuksellisen tukisuhteen muodostumiseen. Erityisen merkittävänä vanhemmat kokevat toiminnan antaman hengähdystauon perheen arjesta, joka vaikuttaa positiivisesti niin lasten kuin vanhempien jaksamiseen. Tutkimus muodostaa kokonaiskuvauksen Lasten yhteisöllisestä ryhmätoiminnasta ja tuottaa tietoa uudenlaisesta toimintamallista, josta ei ole tehty aiempaa tutkimusta. Tutkimuksen perusteella Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta koetaan tärkeänä lastensuojelun avohuollon tukimuotona, joka tarjoaa vanhemmille omaa aikaa ja laajentaa lasten lähisuhdeverkostoa. Toiminnassa on ollut alkuvaiheessa jonkin verran haasteita, mutta se koetaan pääasiassa toimivana konseptina ja ratkaisuna kasvaviin tukiperhejonoihin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlastensuojelun avohuolto
dc.subject.otherehkäisevä lastensuojelu
dc.subject.othertukiperhetoiminta
dc.subject.othergreen care
dc.subject.othervihreä hoiva
dc.subject.otheretnografia
dc.titleVihreää hoivaa : lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta avohuollon tukitoimena
dc.title.alternativeLasten yhteisöllinen ryhmätoiminta avohuollon tukitoimena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603061773
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodEtnografia
dc.date.updated2016-03-06T20:48:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoavohuolto
dc.subject.ysotukiperheet
dc.subject.ysogreen care
dc.subject.ysoryhmätoiminta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record