Show simple item record

dc.contributor.advisorLeppänen, Paavo
dc.contributor.authorVillanen, Karri
dc.date.accessioned2016-03-02T10:47:56Z
dc.date.available2016-03-02T10:47:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523705
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48999
dc.description.abstractDysleksian monitekijäisen häiriömallin mukaan dysleksian taustalla on useita puutteellisia kognitiivisia prosesseja. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten puheäänten keston erottelun ja konsonanttimuutoksen havaitsemiseen liittyvät auditoriset tapahtumasidonnaiset herätevasteet (AERP) ovat yhteydessä dysleksian kognitiivisiin prosesseihin. Tutkimukseen osallistui 143 9-vuotiasta lasta, jotka olivat osallisina Lapsen Kielen Kehitys ja suvussa kulkeva lukivaikeusriski (LKK) –projektissa. Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään familiaalisen riskin ja lukutaidon perusteella: familiaalinen riski ja lukemisen vaikeus (RDFR, n = 30), familiaalinen riski ja tyypillisesti lukeva (TRFR, n = 54) sekä kontrolliryhmä ja tyypillisesti lukeva (TRC, n = 59). Tutkittavien ERP-jännitevasteita tutkittiin kahdella eri oddball-paradigmalla kahdessa eri EEG-aikaikkunassa. Oddball–paradigmojen ärsykkeet vaihtelivat puheäänteen keston ja konsonantin muuttumisen suhteen. EEG-aikaikkunoista 264 – 324 ms kuvasti N250/MMN-jännitevastetta ja 600 – 660 ms LDN-jännitevastetta. Tutkimuksessa löydettiin behavioraalisella tasolla, että RDFR-lukuryhmä poikkesi tilastollisesti merkitsevästi ja suoriutui heikommin kaikissa behavioraalisissa mittareissa, lukuun ottamatta fonologista tietoisuutta (tarkkuus), kuin TRFR- ja TRC-lukuryhmä. Tutkimuksessa löydettiin RDFR-lukuryhmällä suurikokoisempi N250/MMN-jännitevaste devianttiin /ata/puheärsykkeeseen ja pienikokoisempi LDN-jännitevaste devianttiin /apa/-puheärsykkeseen kuin tyypillisesti lukevilla. Aivotasolla mitattuna merkittävänä tutkimustuloksena löydettiin /ata/-puheärsykkeen puheäänten keston erottelua heijastavan N250/MMN-jännitevasteiden tilastollisesti merkitsevä ero puheäänten keston erottelun ja nopean nimeämisen (RAN: kirjaimet, numerot ja RAS) behavioraalisissa mittareissa. Toinen merkittävä tutkimustulos oli /apa/-puheärsykkeen kirjaimen muutosta heijastava LDN-jännitevasteiden tilastollisesti merkitsevä ero nopean nimeämisen (RAN, kirjaimet) behavioraalisessa mittarissa. Tulokset osoittivat, että vielä 9-vuotiailla dyslektikoilla on poikkeava puheäänten ja auditorinen prosessointi, joka on yhteydessä erilaiseen suoriutumiseen behavioraalisissa mittareissa kuin tyypillisesti lukevilla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (56 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdysleksia
dc.subject.othermonitekijäinen häiriömalli
dc.subject.otherauditorinen tapahtumasidonnainen herätevaste (AERP)
dc.subject.otherpuheäänten keston erottelu
dc.subject.otherkonsonanttimuutos
dc.subject.otherN250/MMN-jännitevaste
dc.subject.otherLDN-jännitevaste
dc.subject.otherLKK – hanke
dc.titleDysleksian familiaalisen riskiryhmän 9-vuotiaiden lasten puheäänten keston erottelun havaitsemista ja konsonanttimuutosta heijastavat auditoriset tapahtumasidonnaiset herätevasteet (AERP) ovat yhteydessä dysleksian kognitiivisiin prosesseihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603021753
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2016-03-02T10:47:57Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysodysleksia
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record