Show simple item record

dc.contributor.advisorAstikainen, Piia
dc.contributor.authorPentikäinen, Emmi
dc.date.accessioned2016-03-02T09:49:39Z
dc.date.available2016-03-02T09:49:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523725
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48990
dc.description.abstractIkääntymisen tiedetään vaikuttavan varhaisiin kognitiivisiin ja havaintotoimintoihin sekä niitä heijastaviin aivojen sähköisiin herätevasteisiin. Sekä kuulo- että tuntojärjestelmässä toistuvan ärsykkeen aikaansaamien varhaisten vasteiden on havaittu olevan ikääntyneillä voimakkaampia kuin nuorilla. Tämä kertoo ikääntyneiden heikommasta kyvystä sulkea pois epäolennaisia ärsykkeitä. Myöhempien vasteiden, kuten poikkeavuusnegatiivisuuden (mismatch negativity, MMN), on havaittu heikkenevän ikääntyneillä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ikääntymisen vaikutuksia herätevasteisiin passiivisessa oddball-kokeessa, jossa ärsykkeet muodostuivat kuulo- ja tuntoärsykkeiden yhdistelmistä. Tämän koeasetelman oletettiin tuovan hyvin esille ikääntymiseen liittyvän heikkenemisen kognitiivisissa toiminnoissa, sillä ärsykeyhdistelmien havaitseminen vaatii monimutkaisia kognitiivisia prosesseja. 44 ikääntyneelle (63-79 vuotta) ja 41 nuorelle (20-30 vuotta) koehenkilölle esitettiin toistuvia ärsykkeitä, joiden joukossa esiintyi satunnaisesti säännöstä poikkeavia ärsykkeitä. Kuulo- ja tuntoärsykkeiden yhdistelmät saivat aikaan P50 ja N1 vasteet molemmissa ikäryhmissä, ja ikääntyneiden vasteet olivat voimakkaampia molemmissa vasteissa. Eroja toistuvan ja poikkeavan ärsykkeen välillä ei kuitenkaan havaittu, mikä viittaa siihen, että ärsykeyhdistelmien välisiä eroja ei kyetty havaitsemaan automaattisesti. Tulokset osoittavat, että ikääntyneiden heikentynyt kyky suodattaa pois epäolennaisia ärsykkeitä näkyy myös tilanteessa, jossa ärsykkeet muodostuvat kahden eri aistijärjestelmän ärsykkeiden yhdistelmistä. On mahdollista, että nämä aivojen toiminnan tasolla tapahtuvat muutokset vaikuttavat ikääntyneiden toimintakykyyn arjessa.fi
dc.description.abstractEvent-related potentials (ERPs) reflecting early perceptual and cognitive functions are known to be affected by aging. In both auditory and somatosensory modalities, early responses to repetitive stimuli seem to be enhanced in amplitude in aged participants, indicating declined gating of irrelevant stimuli. On the other hand, later responses, such as the mismatch negativity (MMN), are attenuated compared to young adults. In the present study, the effects of aging on ERPs were investigated in a passive, crossmodal oddball condition, where frequent standard and infrequent deviant stimuli were presented. This stimulus condition was assumed to be effective in revealing aging-related decline in cognitive functions since it requires complex cognitive computations. The responses to auditory-somatosensory stimuli were recorded from 44 aged (63-79 years) and 41 young (20-30 years) participants. The cross-modal stimuli elicited P50 and N1 responses in both age groups, the aged showing larger amplitudes for both responses. However, there were no differences between deviant and standard stimuli. Thus, no MMNs were elicited in either of the groups, suggesting that the cross-modal stimuli could not be differentiated automatically. The results indicate that insufficient sensory gating of multisensory stimuli is evident in aged. It is possible that these changes in brain level affect the functioning of the elderly in their everyday lives.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (31 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherikääntyminen
dc.subject.otheraivojen herätevasteet
dc.subject.otherkuulo- ja tuntoaistimusten yhdistäminen
dc.subject.otheraistitiedon suodattaminen
dc.titleEvent-related potentials to cross-modal stimuli reveal altered sensory gating in aged
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603021742
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2016-03-02T09:49:40Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysoaivot
dc.subject.ysokuulo
dc.subject.ysotuntoaisti
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record