Show simple item record

dc.contributor.advisorHolma, Juha
dc.contributor.authorPekkonen, Anu
dc.contributor.authorHolopainen, Riikka
dc.date.accessioned2016-03-02T09:47:17Z
dc.date.available2016-03-02T09:47:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524355
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48989
dc.description.abstractLähisuhdeväkivalta on vaiettu ongelma, mutta sen seuraukset ovat merkittäviä niin yksilö- kuin yhteiskuntatasollakin. Väkivallan tekijöiden vähäinen hakeutuminen avun piiriin on tyypillistä, sillä oman avuntarpeen tunnustaminen on vaikeaa. Tästä syystä lähdimme pro gradu -tutkielmassamme kehittämään anonyymiä matalan kynnyksen verkkointerventiota lähisuhdeväkivallan tekijöille. Tutkielmassa kuvaamme, kuinka muokkasimme Melissa Duplantiksen kehittämästä hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisesta lähisuhdeväkivallan tekijöille suunnatusta ryhmäterapiaohjelmasta samaiselle kohderyhmälle soveltuvan itseapuverkkointervention. Kuvaamme myös, miten mainostimme interventiota mahdollisille koekäyttäjille. Pyysimme palautetta interventioon osallistuneilta koekäyttäjiltä intervention eri osista sekä lopuksi koko interventiosta. Palautteita analysoidessamme kiinnostuksen kohteenamme oli hyväksymis- ja omistautumisterapian soveltuvuus lähisuhdeväkivallan tekijöiden auttamiseen, verkkointervention tarjoamat mahdollisuudet sekä se, kuinka kasvokkaiseksi terapiaksi suunniteltu terapiamanuaali oli muokattavissa itseapuverkkointerventioksi. Koska tutkimuksemme lähtökohdat erosivat perinteisestä pro gradu -tutkielmasta, tutkimusmenetelmäksi valikoitui kehittämistutkimus. Aineistomme oli monitahoinen, ja se koostui kehittämistyön yksityiskohtaisesta kuvauksesta, intervention koekäyttäjien rekrytointiprosessista sekä interventiosta saaduista palautteista. Useista yrityksistä ja laajasta mainostuksesta huolimatta interventioomme osallistui vain yksi koekäyttäjä, joka vastasi kaikkiin palautekyselyihin. Kehittämistyömme tuloksena syntyi verkkointerventio “Portti väkivallattomaan elämään”, joka on nähtävissä osoitteessa https://sites.google.com/site/porttivakivallattomaanelamaan/. Saatujen palautteiden perusteella jotkin hyväksymis- ja omistautumisterapian ydinprosessit tuntuivat koekäyttäjästä vaikeilta, mutta yleisesti palaute verkkointerventiosta oli positiivista. Tulokset koostuivat vain yhden koekäyttäjän palautteista, joten niiden pohjalta ei voi tehdä yleistäviä johtopäätelmiä. Kuitenkin koekäyttäjän myönteinen suhtautuminen viittaa siihen, että verkkointerventiot voisivat tarjota apua lähisuhdeväkivaltaiseen käyttäytymiseen. Täysin itsenäinen verkossa toimiva interventio voi olla kuitenkin liian haastava tälle kohderyhmälle, joten jatkossa olisi mielekästä tutkia ja kehittää osittain tuettuja verkkointerventioita.fi
dc.description.abstractDomestic violence is often a hidden problem, but still it has severe consequences both in the individual and societal level. Since it is a big step to admit that one needs help it is typical for domestic violence perpetrators not to seek help at all. The difficulty to seek help gave us an idea to develop a perpetrator program that would be anonymous and easily accessible, so that help seeking could become a little bit easier and the help would be available when it is needed. In this master’s thesis we describe how we modified an acceptance and commitment group therapy program made by Melissa Duplantis to be a web based self-help intervention for domestic violence perpetrators and how we recruited test users to try our intervention. These test users were asked to give feedback from each module of our intervention and also from the whole intervention. In these feedbacks we were interested in three things. First, how ACT-based intervention would work with domestic violence perpetrator. Second, what kind of opportunities a web based intervention would offer. Third, how a therapy manual, which is meant to be a face-to-face group therapy, would be customizable to a self-help web intervention. Because our research frame was different than in a traditional master’s thesis we used design-based research as our research method. Our data is a combination of detailed description of developing the intervention, description of how we recruited test users and description of the feedback we got from the test users. Despite of extensive promotion we got only one test user who answered to all of the feedback questionnaires. “A gateway to violent-free life” was born as a result of our developing. The intervention can be found at https://sites.google.com/site/porttivakivallattomaanelamaan/. According to the feedbacks our test user found some of the ACT core processes to be a bit difficult, but in general the feedback was positive. Since we got feedback only from one person, it is not possible to make any valid conclusions based on this data. Still our test user’s positive attitude gestures that web-based interventions could provide help to domestic violent behavior. Totally independent web-interventions can be challenging and demanding for domestic violence perpetrators. In the future it would be worth of developing and researching web-interventions with the support of the therapist.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlähisuhdeväkivalta
dc.subject.otherlähisuhdeväkivallan tekijä
dc.subject.otherverkkointerventio
dc.subject.otheritseapuinterventio
dc.subject.otherhyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.otherkehittämistutkimus
dc.titlePortti väkivallattomaan elämään : hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen verkkointerventio lähisuhdeväkivallan tekijöille
dc.title.alternativeHyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen verkkointerventio lähisuhdeväkivallan tekijöille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603021741
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.subject.methodKehittämistutkimus
dc.date.updated2016-03-02T09:47:18Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysoitseapu (psykologia)
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysointerventio
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record