© Päivi Fadjukoff, Lea Pulkkinen, Anna-Liisa Lyyra, and Katja Kokko. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons AttributionNonCommercial-No
Derivatives License.
Ellei muuten mainita, aineiston lisenssi on © Päivi Fadjukoff, Lea Pulkkinen, Anna-Liisa Lyyra, and Katja Kokko. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons AttributionNonCommercial-No Derivatives License.