Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorKuusela, Mia-Marja
dc.date.accessioned2016-02-26T14:29:52Z
dc.date.available2016-02-26T14:29:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523274
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48950
dc.description.abstractKuusela, Mia-Marja. 2016. Koulu ja seksuaalikasvatus sateenkaaren väreissä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 59 sivua. Pro gradu –tutkimuksessani tutkin millaisia ajatuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on koulun seksuaalikasvatuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena he kokevat koulun seksuaalikasvatuksen sekä millaisena he näkevät opettajan roolin heidän sateenkaarinuoruudessaan. Tutkimukseni on kvalitatiivinen, jossa on käytetty vuonna 2014 kerättyä sekundaarista kirjoituskeruuaineistoa. Tutkimusaineiston analysoin laadullisen sisällönanalyysin avulla aineistolähtöisestiTutkimustuloksista ilmenee, että useat sateenkaarinuoret kokevat koulun heteronormatiivisena kasvuympäristönä. Nuorten mielestä seksuaalivähemmistöt ovat edelleen melko näkymättömiä ja koulussa vallitsee vaikenemisenkulttuuri. Koulun seksuaalikasvatus koettiin pääosin epämiellyttävänä ja turhauttavana. Nuoret eivät pystyneet samaistumaan käsiteltävään aiheeseen tai he kokivat itsensä tunnilla näkymättömiksi. Nuorten mielestä koulun seksuaalikasvatus oli suunnattu ainoastaan heteroille. Opettajan pienelläkin tuella saattoi olla merkittävä vaikutus heidän sateenkaarinuoruuteensa. Johtopäätökseni mukaisesti nykypäivän koulu ei ole kaikkien koulu, eikä se aseta kaikkia nuoria yhdenvertaiseen asemaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (58 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherseksuaalisuus
dc.subject.otherseksuaalikasvatus
dc.subject.othersateenkaarinuoruus
dc.subject.otherseksuaali-identiteetti
dc.titleKoulu ja seksuaalikasvatus sateenkaaren väreissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602261711
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-02-26T14:29:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoseksuaalisuus
dc.subject.ysohomoseksuaalisuus
dc.subject.ysoseksuaalikasvatus
dc.subject.ysosukupuolivähemmistöt
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysoseksuaalinen identiteetti
dc.subject.ysokoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record