Show simple item record

dc.contributor.advisorKiuru, Noona
dc.contributor.advisorEklund, Kenneth
dc.contributor.authorKauppinen, Liina
dc.contributor.authorPartanen, Maiju
dc.date.accessioned2016-02-23T09:50:27Z
dc.date.available2016-02-23T09:50:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523166
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48894
dc.description.abstractTutkimuksemme on osa Lapsen Kielen Kehitys ja suvussa kulkeva lukivaikeusriski (LKK) – tutkimusta. Selvitimme 7. ja 9. luokkalaisten nuorten kaveriryhmän koulutusennakointien samankaltaisuutta ja sitä, vaikuttavatko nuoret toistensa koulutusennakointien muodostumiseen tai toisaalta valikoivatko he kavereikseen nuoria, joilla on samankaltaisia koulutusennakointeja kuin heillä itsellään. Lisäksi tutkimme vaikuttavatko kaverit nuoren koulutusennakointien muodostumiseen eri tavalla niiden nuorten kohdalla, joilla on oppimisvaikeus. Aineistomme koostui 964 keskisuomalaisesta nuoresta, joista 106 oli LKK – tutkimuksen seurantanuoria ja loput heidän luokkakavereitaan. Aineistomme kerättiin nuorten ollessa seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla. Heiltä kysyttiin kaverisuhteista, peruskoulun jälkeisistä sekä ylimmän koulutuksen koulutusennakoinneista ja heidän lukemisen sekä matematiikan taitotasonsa testattiin oppimisvaikeuksien määrittelyä varten. Koulutusennakointien samankaltaisuuksia tutkimme korrelaatiotarkasteluilla ja regressioanalyyseilla. Tulokset osoittivat nuorilla ja heidän kavereillaan olevan keskenään samankaltaisia koulutusennakointeja. Lisäksi kaveriryhmän havaittiin vaikuttavan nuoren koulutusennakointien kehittymiseen seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle ja nuorten valikoivan kavereitaan samankaltaisten koulutusennakointien perusteella. Kavereiden vaikutus nuorten koulutusennakointeihin ei ollut erilaista riippuen siitä, oliko nuorella oppimisvaikeuksia vai ei. Nuoret, joilla on oppimisvaikeuksia, eivät siis eroa muista nuorista siinä, kuinka voimakkaasti kaverit vaikuttavat heidän koulutusennakointiensa kehittymiseen. Tulosten perusteella voidaan vahvistaa kavereiden vaikuttavan merkittävästi nuoren koulutusennakointeihin, mikä on hyvä ottaa huomioon pyrittäessä vähentämään keskeytyksiä koulutusurissa ohjaamalla nuori alusta alkaen hänelle sopivalle koulutuspolulle. Tuloksemme hyödyttävät niin vanhempia, kuin peruskoulun oppilaanohjausta auttamalla heitä ymmärtämään nuoren kaveriryhmän potentiaalin ja toisaalta mahdolliset haitalliset vaikutukset nuoren tulevaisuutta koskeviin valintoihin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (33 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkaverisuhteet
dc.subject.otherkoulutusennakoinnit
dc.subject.othersosialisaatio
dc.subject.otherselektio
dc.subject.otheroppimisvaikeus
dc.titleKavereiden merkitys 7. ja 9. luokkalaisten nuorten koulutusennakointien muodostumisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602231651
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2016-02-23T09:50:27Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoystävyys
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysososialisaatio
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record