Show simple item record

dc.contributor.advisorYTT Kari Ilmonen
dc.contributor.advisorYTM Sirkka ALho
dc.contributor.authorLaine, Ulla
dc.date.accessioned2016-02-21T15:53:53Z
dc.date.available2016-02-21T15:53:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522758
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48865
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisista epäkohdista punkrockin lyriikoissa puhutaan ja millaista yhteiskuntakritiikkiä lyriikat sisältävät. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi punkrockin sisällöissä tapahtuneita muutoksia vertailemalla kahden eri aikakauden lyriikoita keskenään. Tut-kimuksen teoreettinen kehys sijoittuu yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden sekä marginalisaation ja sosiaalisten ongelmien alueille. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja se pohjautuu fenomenologis-hermeneuttiseen perin-teeseen. Analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia sekä sisällön eritte-lyä. Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat punkrockin lyriikat, jotka on julkaistu aikavä-lillä 1977–2015. Tutkimusaineistosta ilmenee, että yhteiskunnalliset epäkohdat ja yhteiskuntakriittisyys ovat punk-rockin lyriikoissa vahvasti läsnä. Punkrocklyyrikot ovat kirjoittaneet kantaaottavia ja ajankohtaisia sanoituksia sosiaalisista ongelmista ja yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta sekä tuoneet kuuluville omaa eettistä ajatteluaan. Kritiikkiä esitetään erityisesti hallitusta, poliitikkoja, päättäjiä, talous- ja sosiaalipolitiikkaa sekä kovenevia yhteiskunnallisia arvoja kohtaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että punkrockin lyriikoissa puhutaan marginalisaation ja syrjäy-tymisen seurauksista, jotka ilmenevät ihmisten elämässä eriarvoisuutena ja sosiaalisina ongelmina. Punkrocklyyrikot puolustavat heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja vaativat yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta jokaiselle. Kahden eri aikakauden vertailu osoittaa, että punkrock kiinnittyy tiiviisti oman aikakautensa ilmiöihin. Vanhemmissa lyriikoissa puhutaan eniten nuorten katuväkivallasta ja uudemmassa aineistossa esiin tulevat ennen kaikkea perhe- ja parisuhdeväkivalta sekä terrorismi. Työttömyydestä puhutaan nykylyriikoissa huomattavasti enemmän ja siihen suhtaudutaan vakavammin kuin vanhemmalla kaudella. Yksilökeskeisyyden ja oman edun tavoittelun voimistuminen yhteiskunnassamme näkyy erityisesti 2000-luvun lyriikoissa. Uudemmissa sanoituksissa tuodaan vankasti esiin, että jokaisella ihmisellä on oltava yhtäläinen ihmisarvo. Eriarvoisuuden kasvun myötä heikompiosaisten ihmisten kodittomuuden ja ulkopuolisuuden tunteet ovat lisääntyneet. Kansalaisia koskevat erilaiset ongelmat ovat punkrocklyriikoiden mukaan vakavoituneet ja monimutkaistuneet. Aivan tavalliset ihmiset, jotka vastustavat vääryyttä ja auttavat toisia, nähdään lyriikoissa nykyajan suurina sankareina.fi
dc.description.abstractThe purpose of the research is to find out what kind of grievances are brought up in the lyrics of punk rock and what kind of criticism towards society lyrics are including. The changes in the con-tents of the punk rock are also examined by comparing lyrics from two different eras of punk rock music. The theoretical framework of the research positions itself on the areas of social inequality and justice as well as areas of marginalisation and social problems. The research is qualitative and it is based on the phenomenological-hermeneutic tradition. Data-driven content analysis and differentiation of the data are used as a method of analysis. The empirical data consists of the lyrics of punk rock which have been published between 1977 and 2015. The data shows that social grievances and criticism towards society are strongly present in the lyrics of the punk rock. Punk lyricists have written current lyrics which take a stand on the social grievance and social inequality. Lyricists have also pointed out their ethical points of views. Criti-cism particularly towards government, politicians, decision-makers, economic policy and social policy as well as increasingly tough values are shown. The results of the research show that in the lyrics of the punk rock the focus is on the consequences of the marginalisation and exclusion which appear in the lives of the people as inequality and social problems. Punk lyricists are defending the ones in the weakest positions and lyricists demand social justice for everyone. Comparison between the two punk rock eras shows that punk rock is closely attached to the phenomenons of each era punk rock was produced. The street violence is most talked in the earlier lyrics and especially domestic violence and terrorism are playing the major role in the later lyrics. Unemployment is shown in the lyrics of today significantly more than before and it is taken more seriously today compared to the lyrics of the earlier era. The raise of individualism and self-interest in our society is clearly shown in the lyrics of the 2000s. The strongest message of the latest lyrics is that every person needs to have equal dignity. Homelessness of the poorest has grown and feelings of being an outsider have become more common because of the inequality. Different problems touching the citizens of this society have become more serious and complex according to the punk lyricists. In the lyrics just ordinary people who are against injustice and who help others are seen as great heroes of today.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (121 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermarginalisaatio
dc.titleOn kallista olla köyhä : yhteiskunnalliset epäkohdat ja yhteiskuntakritiikki punkrocklyriikoissa
dc.title.alternativeYhteiskunnalliset epäkohdat ja yhteiskuntakritiikki punkrocklyriikoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602211638
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2016-02-21T15:53:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoeriarvoisuus
dc.subject.ysopunk
dc.subject.ysorock
dc.subject.ysolyriikka
dc.subject.ysosyrjäytyminen
dc.subject.ysoyhteiskuntakritiikki
dc.subject.ysososiaaliset ongelmat
dc.subject.ysooikeudenmukaisuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysooikeudenmukaisuusteoria


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record