Show simple item record

dc.contributor.advisorIhalainen, Janne
dc.contributor.advisorIhalainen, Teemu
dc.contributor.authorTakkinen, Heini
dc.date.accessioned2016-02-17T18:30:04Z
dc.date.available2016-02-17T18:30:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522485
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48816
dc.description.abstractFytokromit ovat bakteerien, levien, kasvien ja sienten punaista valoa aistivia proteiineja. Keskeinen piirre fytokromien toiminnassa on valon vaikutuksesta tapahtuva siirtymä punaista valoa absorboivan (Pr) ja kaukopunaista valoa absorboivan (Pfr) tilan välillä. Deinococcus radiodurans -bakteerifytokromin valosensoriosa (CBD-PHY) on dimeerinen proteiini, joka koostuu C-terminaalisesta kromoforia sitovasta domeenista (CBD) ja fytokromiin liittyvästä domeenista (PHY). Viimeaikaiset CBD-PHY:n kristalli- ja liuosrakenteet ovat osoittaneet, että PHY-domeenien välinen etäisyys kasvaa, kun proteiini siirtyy Pr-tilasta Pfr-tilaan absorboituaan punaista valoa. Tässä työssä suunniteltiin Försterin resonanssienergiansiirtoon (FRET) perustuvat mittaukset vaihtoehtoiseksi, systeemiä häiritsemättömäksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi mitata PHY-domeenien välimatka Pr- ja Pfr-tiloissa. CBD-PHY -proteiinia, jonka PHY-domeenien kärkiin oli lisätty kysteiini-insertiot (E373/CC/G374), ja jonka yksi pintakysteiini oli korvattu seriinillä (C93S), tuotettiin BL21 (DE3) -kannan E. coli -soluissa ja puhdistettiin korkean erotuskyvyn nestekromatografialla. Työssä kehitettiin malemidipohjainen leimausmenetelmä FRET donori (D) – akseptori (A) -parin (Alexa Fluor 488 – Alexa Fluor 546) kiinnittämiseksi inserttikysteiineihin. Leimattujen proteiininäytteiden steady-state -emissiospektrit, fluoresenssin elinajat sekä steady-state- ja aikaerotteiset anisotropiat mitattiin FRET-tehokkuuksien ja niitä vastaavien D-A-etäisyyksien määrittämiseksi Pr- ja Pfr-tiloissa. DA-leimatun CBD-PHY:n Pr- ja Pfr-tilojen emissiospektreissä nähtiin FRET:iin viittaava intensiteetin muutos sekä D:n että A:n emissiossa. Aikaerotteisista tuloksista FRET-signaalia ei yllättäen havaittu. Tämän lisäksi eri mittaustekniikat eivät paljastaneet eroa Pr:n ja Pfr:n välillä, eivätkä emissiospektreistä määritetyt D-A -etäisyydet vastanneet aiemmista liuosrakenteista arvioituja etäisyyksiä. Odottamattomille tuloksille voidaan esittää useita mahdollisia syitä. On ilmeistä, että työssä suunniteltu leimausprotokolla vaatii edelleen kehittämistä. Toisaalta on myös mahdollista, että systeemi on todellisuudessa ennakkokäsityksiä monimutkaisempi esimerkiksi väriainemolekyylien sammutuksen tai väriaineiden ja CBD-domeeneihin sitoutuneiden biliverdiini-molekyylien välisen FRET:in vuoksi.fi
dc.description.abstractPhytochromes are red-light sensing proteins of bacteria, algae, plants, and fungi. A central feature of the function of phytochromes is a light-induced conversion between a red absorbing (Pr) state and a far-red absorbing state (Pfr). The photosensory unit (CBD-PHY) of Deinococcus radiodurans bacteriophytochrome is a dimeric protein consisting of a C-terminal chromophore binding (CBD) domain and a phytochrome-associated (PHY) domain. Recent crystal and solution structures of CBD-PHY have shown that the separation between the two PHY domains increases when the protein is converted from Pr to Pfr state as a result of red-light absorption. Förster resonance energy transfer (FRET) based measurements were designed in this work to be used as an alternative, non-invasive, and cost-efficient way for probing the PHY domain separation in Pr and Pfr. CBD-PHY engineered with cysteine insertions at the ends of the PHY domains (E373/CC/G374) and one surface cysteine substituted with serine (C93S) was expressed in E. coli strain BL21 (DE3) cells and purified with high-pressure liquid chromatography. A maleimide-based labeling scheme was developed for attaching a FRET donor (D) – acceptor (A) pair (Alexa Fluor 488 – Alexa Fluor 546) to the cysteine insertions. Steady-state fluorescence emission spectra, fluorescence decays, and steady-state and time-resolved fluorescence anisotropies were measured for determining FRET efficiencies and corresponding D-A distances in Pr and Pfr. Emission spectrum of DA-labeled CBD-PHY in Pr and Pfr revealed FRET-associated intensity changes in both D and A emission. Surprisingly, FRET signal was absent from time-resolved results. Furthermore, none of the measurement techniques revealed a difference between Pr and Pfr, and there was discrepancy between D-A distances determined from steady-state results and those evaluated from earlier solution structures. Multiple explanations can be proposed for the unexpected results. It is evident that further development of protein labeling protocols is still needed. There is also a possibility that the system is more complicated than what was initially expected because of processes such as quenching of the dyes or FRET between the dyes and biliverdin molecules bound to the CBD-domains.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (58 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherfytokromi
dc.titleFluorescence labeling of the photosensory unit of Deinococcus radiodurans bacteriophytochrome for Förster resonance energy transfer studies
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602171599
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSolu- ja molekyylibiologiafi
dc.contributor.oppiaineCell and molecular biologyen
dc.date.updated2016-02-17T18:30:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4013
dc.subject.ysofluoresenssi
dc.subject.ysoproteiinit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record