Show simple item record

dc.contributor.authorSalo, Päivi
dc.date.accessioned2016-02-16T05:19:20Z
dc.date.available2016-02-16T05:19:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522354
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48788
dc.description.abstractHaastavasti käyttäytyvien lasten vanhemmat on tärkeä ottaa huomioon päivähoidon kasvatusyhteistyössä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä asioita haastavasti käyttäytyvien lasten vanhemmat kokevat tärkeinä kasvatusyhteistyössä päivähoidon kanssa, millaista tukea he kaipaavat vanhemmuudelleen ja millaisia puhetapoja vanhemmilla on osallisuudesta kasvatusyhteistyössä. Tutkimus on lähestymistavaltaan laadullinen tapaustutkimus ja sen aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä vanhempaa. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja ja ne toteutettiin keväällä ja kesällä 2012. Osan tutkimuksessa käyttämistäni haastatteluista, jotka olivat tehty keväällä 2011, sain valmiina väitöskirjatutkija Erja Rautamieheltä. Aineiston analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysia sekä diskurssianalyysiä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että haastavasti käyttäytyvien lasten vanhemmilla oli sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia kasvatusyhteistyöstä päivähoidon kanssa. Vanhempien kokemukset tiivistyivät kokemuksiin henkilökunnasta, lapsen kokemuksiin päivähoidosta, vanhempien kokemiin ristiriitoihin ja ratkaisuihin, kohtaamisiin sekä lapsen haastavan käyttäytymisen aiheuttamaan hämmennykseen. Vanhempien vanhemmuudelleen kaipaamasta tuesta tärkeimmiksi nousivat vanhemmuuden vahvistaminen, kohtaamiset, tiedonkulku, kokemukset konkreettisen tuen saannista sekä tunne siitä, että päiväkoti tekee voitavansa. Tutkimuksessa ilmeni myös neljä vanhempien puhetapaa osallisuudesta kasvatusyhteistyössä. Ne olivat avoin keskustelija, aktiivinen yrittäjä, yhteistyöntekijä ja vanhempi asiantuntijana. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien on tärkeä kokea tekevänsä kasvatusyhteistyötä päivähoidon henkilökunnan kanssa. Tiivistettynä tämä kokemus syntyy syyllisyyden tunteen poistumisesta, säännöllisistä kohtaamisista, avoimesta kanssakäymisestä ja jatkuvuudesta. Näiden asioiden ympärille muodostuu myös vanhempi asiantuntijana puhetapa, jossa keskeistä on varhaiskasvatuksen ammattilaisten ymmärrys vanhemmalla olevan tiedon arvokkuudesta lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (95 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhaastava käyttäytyminen
dc.subject.otherkasvatusyhteistyö
dc.subject.othervanhemmuus
dc.subject.otherosallisuus
dc.titleSyyllisyydestä asiantuntijuuteen : haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien puhetta osallisuudesta kasvatusyhteistyössä
dc.title.alternativeHaastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien puhetta osallisuudesta kasvatusyhteistyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602161577
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2016-02-16T05:19:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysoosallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record