Show simple item record

dc.contributor.authorPursiainen, Terhi
dc.date.accessioned2016-02-09T12:21:52Z
dc.date.available2016-02-09T12:21:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522098
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48706
dc.description.abstractTämä pro gradu –tutkielma käsittelee energiaa kehollisena kokemuksena. Työ pyrkii kokoamaan yhteen erilaisia energian kokemuksen määritelmiä ja niiden yhteydessä käytettyä terminologiaa sekä näin rakentamaan sille erilaisten käsitysten kirjon sisältävät tulkintaraamit. Tutkimus lähestyy kysymyksiä energian kokemukseen liittyvistä ulottuvuuksista, sen yhteydestä kehon aistimuksiin, mielen prosesseihin, tunne-elämään sekä sen syntymistä ja ilmenemistä liikkeenä. Tutkielman aluksi käydään läpi kehollisia kokemuksia ja niiden rakentumista proprioseptisten aistien tuottamalle informaatiolle ja niiden avautumista tietoisuudelle eri tasoisesti. Energian kokemuksen avautumista tarkastellaan neljältä näkökulmasta: elinvoiman, tahdon, läsnäolon ja tunnekokemusten näkökulmista. Viitekehys pohdinnoille muodostuu filosofisista ja käytäntöön perustuvista teorioista sekä tanssintutkimuksen ja psykologian teksteistä. Toisen tärkeän aineiston kirjallisuuden ohella muodostaa tutkielman empiirisessä osiossa tanssijajoukon kanssa liike- ja mielikuvaharjoitusten pohjalta käydyt keskustelut, joita analysoidaan laadullisen tutkimuksen keinoin. Vapaan teemahaastetteluun perustuvan aineiston analyysin ja tulkinnan kannalta keskeiseksi lähtökohdaksi työssä nousee energian kokemuksesta puhumisen haaste, joka liittyy muun muassa siihen, miten sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentunut kieli vaikuttaa käsityksiimme todellisuuden ilmiöistä sekä siihen, miten esimerkiksi kokemuksista puhutaan. Käsitykset energiasta ovat tiukasti sidoksissa myös käytäntöihin ja siihen miten kieltä käytetään. Kokemuksien jakaminen on ongelmallista myös siksi, että keholliset kokemukset ikään kuin pakenevat käsitteellistä ajattelua. Tunteet, jotka ovat saaneet tanssissa osakseen vähemmän huomiota, nousivat toiseksi keskeiseksi tulkinnalliseksi näkökulmaksi.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (67 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherenergia
dc.subject.othervoima
dc.subject.otherkeho
dc.subject.othermieli
dc.subject.othertunne
dc.subject.othertietoisuus
dc.subject.otherkokemus
dc.subject.othertanssi
dc.subject.otherilmaisu
dc.subject.otherdiskurssi
dc.subject.otherkieli
dc.titleKehon ja mielen tytär : energian kokemus ja sen liikkeellinen ilmaisu
dc.title.alternativeEnergian kokemus ja sen liikkeellinen ilmaisu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602091517
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosTaiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Art and Cultural Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTaidekasvatusfi
dc.contributor.oppiaineArt Educationen
dc.date.updated2016-02-09T12:21:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi311
dc.subject.ysoenergia
dc.subject.ysovoima
dc.subject.ysokeho
dc.subject.ysopsyyke
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotietoisuus
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysotanssi
dc.subject.ysoilmaisu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record