Show simple item record

dc.contributor.advisorRintala, Harri
dc.contributor.authorPeltola, Anne-Riina
dc.contributor.authorTaurén, Juuli-Anna
dc.date.accessioned2016-02-08T13:46:19Z
dc.date.available2016-02-08T13:46:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522914
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48673
dc.description.abstractPeltola, Anne-Riina & Taurén Juuli-Anna. 2015. Hyvinvointiblogien yhteys nuorten tyttöjen terveyskäyttäytymiseen. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, 68s. Tutkimuksessa tarkastellaan hyvinvointiblogien yhteyttä nuorten tyttöjen liikuntakäyttäytymi-seen, ruokailukäyttäytymiseen ja ulkonäköihanteisiin. Tutkimuksen tavoitteena on löytää sel-laisia tekijöitä, joilla bloggaajat kirjoituksillaan ja kuvillaan voivat vaikuttaa nuoriin tyttöihin. Tavoitteena on myös vertailla näitä tekijöitä bloggaajien välillä. Aineisto koostuu kolmesta suositusta suomalaisesta hyvinvointiblogista ja niiden postauksista tammi- ja helmikuulta vuodelta 2014. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus. Aineiston eli blogipostausten analysointiin on käy-tetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Analyysivaihe koostui redusoinnista eli pelkistämi-sestä, klusteroinnista eli luokittelusta ja lopuksi aineisto on kuvattu määrällisesti kvantifioinnin eli taulukoinnin avulla. Analyysin viimeinen vaihe on liikuntaan, syömiseen ja ulkonäköön liittyvien tekijöiden etsiminen aikaisemmin tehtyjen pelkistysten avulla. Aineiston perusteella löytyi kolme pääluokkaa: 1) syöminen, 2) liikunta, ja 3) ulkonäkö. Näille pääluokille muodostui useita tarkentavia alaluokkia. Luokat sisältävät näihin aiheisiin liittyviä asioita, joita bloggaajat tekevät arjessaan terveellistä elämää tavoitellen ja jotka he kokevat merkityksellisiksi ja lukijoita kiinnostaviksi. Luokkien avulla selvitettiin kuinka usein ja missä suhteessa kukin bloggaaja puhuu mistäkin luokasta. Tekijöiden etsiminen tuotti erilaisia tuloksia syömiseen, liikuntaan ja ulkonäköön liittyen. Syömisessä korostui terveellisyys, puh-taus ja säännöllisyys. Blogeista löytyi paljon ruokaohjeita ja -reseptejä, terveysruokafiilistelyä sekä inspiroivia ateriakuvia. Liikuntaluokassa suuren merkityksen sai liikunta päivittäisenä elämäntapana, liikunta ulkonäön ja hyvän olon vuoksi sekä lajeina korostui salitreenaaminen ja lenkkeily. Ulkonäköluokasta bloggaajat kirjoittivat vähän suhteessa kahteen muuhun luokkaan, mutta ulkonäkökirjoituksissa korostui urheilullisen, vähärasvaisen ja ”timmin” vartalon ihannointi. Bloggaajat erosivat toisistaan kirjoitusten painottuessa eri alaluokkiin. Tutkimus osoittaa bloggaajien antaman esimerkin ja mallin suuren merkityksen nuorille tytöille. Liikuntakasvatuksessa kaikki tällaiset nuorisokulttuurin uudet ilmentymät tulee huomioida ja niistä tulee keskustella, jotta lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen kehitys on mahdollista.fi
dc.description.abstractPeltola, Anne-Riina & Taurén, Juuli-Anna. 2015. The connection between wellness blogs and young girls’ health behavior. Physical Education master's thesis. The Faculty of Physical Ed-ucation, University of Jyväskylä, 68s. This is a research about the connection between wellness blogs and young girls’ health behav-ior. Health behavior in this research consist of exercise habits, eating habits and their standards of beauty. Our goal is to find out how the bloggers affect young girls with their posts and pictures in their blogs. We also wanted to compare these findings between bloggers. The re-search material consist of posts and pictures of three popular Finnish wellness blogs between January and February 2014. The research is a qualitative case study. The material was analyzed by using data-based con-tent analysis. The stages of the analysis were reducing and categorization. In the end the anal-ysis was supported by a quantitative analysis called quantification. After all these analysis stages, the most important stage of our research was to find the things that affect young girls’ exercise and eating habits and their standards of beauty. The research material gave us three main categories: 1) Eating, 2) Exercise and 3) Appearance. Under these main categories we were able to create several defining lower categories. These categories consist of things that bloggers do in their everyday life aiming healthy lifestyle and things that are meaningful to them and which they think might interest their readers. Looking at the categories we can sort out how often and in what kind of relation are bloggers writing about each category. Finding these meaningful things produced different kinds of results according to eating and exercise habits and standards of beauty. Things that stood out in eating category were: wholesomeness, cleanliness and regularity. There were many recipes and cooking tips in blogs as well as glorification of healthy food and inspiring pictures of food. In exercise category bloggers highlighted exercising daily and exercising for appearance and wellbeing. The most popular sports among bloggers in our study were gym and jog-ging/running. The appearance category was the least mentioned category. Bloggers admired sporty, fit and low-fat bodies. In these small categories overall bloggers emphasized different things but looking at the big picture, there wasn’t remarkable differences between bloggers. The research shows the huge impact that bloggers as role models have on young girls. These kinds of phenomena in youth culture should be discussed and taken into consideration to ena-ble the child’s comprehensive development.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherblogi
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.otherulkonäköihanne
dc.subject.otherliikuntakäyttäytyminen
dc.subject.otherruokailukäyttäytyminen
dc.titleHyvinvointiblogien yhteys nuorten tyttöjen terveyskäyttäytymiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602081495
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-02-08T13:46:20Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysotytöt
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoulkonäkö
dc.subject.ysoihanteet
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoruokailu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record