Show simple item record

dc.contributor.advisorJantunen, Jarmo
dc.contributor.authorPirkola, Silja
dc.date.accessioned2016-02-02T15:42:00Z
dc.date.available2016-02-02T15:42:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1521812
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48576
dc.description.abstractTutkielmassa tarkastellaan lähimerkityksisten modaalisanojen EHKÄ ja MAHDOLLISESTI synonymiaa. Työssä selvitetään ensinnäkin, millaisia kollokaatteja modaalisanoilla on eli millaisia sanoja tyypillisesti esiintyy sanojen kotekstissa. Toiseksi tutkitaan, millaisia semanttisia preferenssejä sanoilla on eli millaisia merkitysryhmiä sanojen kollokaatit tyypillisesti edustavat. Tavoite on näitä kotekstuaalisia leksikaalisia piirteitä tutkimalla selvittää, miten synonyymit eroavat toisistaan, ja toisaalta myös tarkastella sitä, mitä yhteisiä piirteitä sanoilla on. Tutkielman taustateoriana on siten synonymiatutkimus. Työ pohjautuu myös kontekstuaalisen semantiikan ja fraseologisen tutkimuksen näkemyksiin, joiden mukaan kieltä tulee tutkia kontekstilähtöisesti. Tutkimusmenetelmänä työssä on korpuslingvistiikka ja aineistona sähköinen sanomalehtien vuosikertoja sisältävä korpus, Suomen kielen tekstikokoelma. Aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin. Tutkimus paljastaa, että tärkeimpiä sanoja yhdistäviä kotekstuaalisia leksikaalisia tekijöitä sanomalehtikielessä ovat kymmenen tilastollisesti merkitsevää kollokaattia ENSI, JOKIN, JOKU, JOPA, MYÖHEMMIN, TAI,TULEVAISUUS, TULLA, VIELÄ ja VOIDA. Kummankin sanan kotekstissa esiintyy melko tasaisesti eri merkitysryhmiä, mutta tyypillisimpiä sanoille yhteisiä merkitysryhmiä ovat ’aika’, ’prosessi’ ja ’määrä’. Synonyymeja erottavia piirteitä puolestaan ovat EHKÄ-sanan huomattavasti suurempi adjektiivi- ja adverbikollokaattien määrä sekä mentaalisia verbejä edustavien verbikollokaattien määrä. Modaalisanoja erottavat toisistaan myös MAHDOLLISESTI-sanan synonyymiaan vahvemmat semanttiset preferenssit ’yhteiskunnallisuus, institutionaalisuus’ ja ’konkreettiset oliot’ sekä vastaavasti EHKÄ-sanan vahvempi preferenssi ’mentaalisuus’. Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että EHKÄ edustaa synonyymiaan tyypillisemmin subjektiivista modaalisuutta ja yksilön tietoa ja MAHDOLLISESTI puolestaan objektiivista modaalisuutta ja yhteisön tietoa. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää kielenopetuksessa sekä leksikografiassa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (124 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersynonymia
dc.subject.otherfraseologia
dc.subject.otherkontekstuaalisuus
dc.subject.othermodaalisuus
dc.titleSynonyymien ehkä ja mahdollisesti kollokaatit ja semanttiset preferenssit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602021400
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2016-02-02T15:42:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysosemantiikka
dc.subject.ysosynonymia
dc.subject.ysofraseologia
dc.subject.ysokontekstuaalisuus
dc.subject.ysomodaalisuus (kielitiede)
dc.subject.ysomodaalisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record