Show simple item record

dc.contributor.authorTarvainen, Virpi
dc.date.accessioned2016-01-27T06:32:24Z
dc.date.available2016-01-27T06:32:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48474
dc.description.abstractTutkielma tarkastelee esitysgrafiikkaohjelmilla tuotettuja esitysgrafiikkaesityksiä tekstinä ja tekstilajina. Tutkimuksen kannalta keskeisin kysymys on, miten esitysgrafiikkaesitys rakentuu genrenä tekstin makro- eli kokonaisrakenteen näkökulmasta ja millaisia funktionaalisia osia esitysgrafiikkaesityksestä on hahmotettavissa. Analysoin diaesitysten rakennetta sekä pyrin nimeämään ja erittelemään niitä osioita, joista esitysgrafiikkaesitykseksi nimetyt tekstit rakentuvat. Tutkielman aineistona on kaksi diaesitystä: yhtiön vuosikokouksen esitysgrafiikkaesitys ja yliopiston luennon oheismateriaali. Esitykset ovat varsin erilaiset niin funktionaalisesti, sisällöllisesti kuin ulkoisilta puitteiltaan, ja tätä kontrastia hyödynnän analysoidessani aineistoa. Sekä yritysmaailma että eri asteen koulut ja oppilaitokset hyödyntävät esitysgrafiikkaesityksiä mitä moninaisimmissa yhteyksissä nykyään lähes päivittäin, joten on perusteltua tarkastella juuri näiden kahden keskeisen käyttöympäristön diaesityksiä. Tutkimusaineiston diaesitykset jakaantuvat kolmeen funktionaaliseen osaan: aloitukseen, varsinaiseen sisältö- ja käsittelyosioon ja lopetukseen. Näistä osioista on mahdollista löytää vielä alafunktiota, kuten yhtiökokouksen diaesityksen kaksi erillistä sisältöosiota ja edelleen näistä ensimmäisen käsittelyosion johdanto-, siirtymä- ja sisältöosiot. Makrorakenteen perspektiivistä esitysgrafiikkaesitystä on tarkoituksenmukaista lähestyä kokonaisuutenaan yhtenä tekstinä. Vaikka osa yksittäisistä kalvoista on nähtävissä myös itsenäisinä teksteinään, ei diojen sisäisen rakenteen tarkastelu tuo merkittävää lisäarvoa tutkittaessa koko esityksen kalvojen kokonaisuuden muodostamaa tekstiä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että esitysgrafiikkaesitys on tulkittavissa myös omana, selkeähkön kokonaisrakenteen omaavana tekstilajinaan, jos tekstin kokonaisrakenne nähdään keskeisenä genreä määrittävänä tekijänä. Diaesitysten jakautuminen selviin funktionaalisiin osiin tukee ajatusta sekä esitysgrafiikkaesityksen omasta tekstilajista, että yksittäisen dian tutkimisen toisarvoisuudesta: jo näiden kahden esityksen perusteella sekä yleiseen tekstilajitietoisuuteen pohjaten esi-tyksen osien järjestäytyminen tietynlaiseksi selväksi rakenteeksi antaa viitteitä jossain määrin vakiintuneesta tekstilajista ja yhtäältä esityksen näyttäytymisestä ensisijaisesti kokonaisuutena, jonka osilla on selvä tarkoitus ja paikkansa juuri tietyssä järjestyksessä.
dc.format.extent27 s.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervisuaalinen viestintä
dc.subject.otherhavainnollistaminen
dc.subject.otheropetusteknologia
dc.subject.othertekstilajit
dc.subject.othergenret
dc.titlePiirtoheitinkalvosta Powerpointiksi : esitysgrafiikkaesitys genrenä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601271291
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record