Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen Jukka
dc.contributor.authorTuikka, Henry
dc.date.accessioned2016-01-26T09:23:48Z
dc.date.available2016-01-26T09:23:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1521504
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48462
dc.description.abstractTiivistelmä - Abstract 2000-luvun aikana on julkaistu useita akateemisia tutkimuksia liittyen toiminnanoh- jausjärjestelmien (Enterprise resource planing system, ERP) implementoinnin vaihei- siin. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon keskittyneissä tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota myös siihen, kuinka järjestelmän implementointi on lyhyellä tähtäimellä onnistunut. Tutkimuksissa on havaittu joukko implementointiin liittyviä haasteita. Nämä ovat liittyneet yleisesti tutkittuihin aiheisiin kuten organisaation muutoskykyyn, organisaation viestintään, organisaation oppimiseen ja organisaation sisäiseen kulttuuriin. Myös organisaation sisäisen arvon luominen ja henkisen pää- oman arvostaminen ovat osoittaneet tärkeytensä liittyen toiminnanohjausjärjestel- mien implementointiin ja sen onnistumiseen. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää toiminnanohjausjärjestelmän käyt- töönoton vaikutukset yrityksen henkilöstön koulutustarpeeseen. Tavoitteena on identifioida ne osa-alueet, joihin toiminnanohjausjärjestelmää käyttöön otettaessa tulisi kiinnittää huomiota henkilöstön koulutuksessa. Tutkimus on kvalitatiivinen ja sen tutkimusote on hermeneuttinen. Kyseessä on tulkinnallinen näkökulma, jossa tutkija pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan tutki- muskohdettaan ja löytämään asioiden merkityksen. Tutkimusaineisto koostuu aihee- seen liittyvistä aiemmista tutkimuksista sekä kahteen suomalaiseen yritykseen toteu- tetuista puolistrukturoiduista haastatteluista. Tutkimuksen tuloksena esitetään toi- minnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä käytettävä listaus osa-alueista, joihin yrityksen tulisi kiinnittää henkilöstön koulutustarpeiden määrittelyssä erityi- sesti huomiota.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherToiminnanohjausjärjestelmä
dc.subject.otherkäyttöönotto
dc.titleToiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutukset henkilöstön koulutustarpeeseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601261280
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.date.updated2016-01-26T09:23:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysotoiminnanohjaus
dc.subject.ysoohjausjärjestelmät
dc.subject.ysokäyttöönotto
dc.subject.ysohenkilöstö
dc.subject.ysokoulutustarve


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record