Show simple item record

dc.contributor.advisorNikander Riku, Piirainen Arja
dc.contributor.authorLaitinen, Merja
dc.date.accessioned2016-01-09T08:51:17Z
dc.date.available2016-01-09T08:51:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1507111
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48294
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää työntekijöiden kokemuksia TunteVa -työskentelystä ja niiden merkityksiä muistisairaiden kohtaamisessa. Väestön ikääntymisen myötä muistisairaiden määrä tulee kasvamaan. Muistisairauksiin liittyy käytösoireita, joihin vaikuttavat muistisairauteen liittyvät neurokemialliset muutokset sekä henkilön persoonallisuus ja elinympäristö. Käytösoireen taustalla olevan tunteen ymmärtäminen on kohtaamisen lähtökohta ja käytettävän auttamismenetelmän tulisi ensisijaisesti olla lääkkeetön. Yksi lääkkeetön auttamismenetelmä on TunteVa® -toimintamalli. TunteVa® -toimintamalli on muistisairaiden kohtaamiseen kehitetty vuorovaikutusmenetelmä joka perustuu yhteisöhoitoon ja validaatiomenetelmään. Tutkimukseen osallistui kuusi työntekijää, joista kolme oli käynyt TunteVa peruskurssin ja kolme TunteVa hoitajan -koulutuksen. Heillä oli kokemusta muistisairaiden kanssa työskentelystä 4 – 30 vuotta ja TunteVa -työskentelystä koulutusten jälkeen yhdestä kuukaudesta yhteen vuoteen. Fenomenologisen tutkimuksen mukaan aineisto kerättiin avoimilla haastatteluilla jotka nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin Giorgin kuvailevan fenomenologisen menetelmän mukaisesti. Tulosten mukaan TunteVa -työskentely monipuolisti työtä antamalla uusia työkaluja, laajensi ymmärrystä muistisairaan ihmisen käyttäytymisestä ja lisäsi työn mielekkyyttä onnistumisen kokemusten kautta. Lisäksi TunteVa -työskentelyn avulla oli mahdollista kehittää toimintaa. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että TunteVa -työskentelykokemukset olivat myönteisiä. TunteVa -työskentelyn tekniikat ja muistisairaan käytösoireisiin liittyvä osaaminen tekivät työskentelystä mielekästä ja innostivat oman työn kehittämiseen.fi
dc.description.abstractThe aim of this study is to present and understand the experiences that people who work with memory disordered clients have on TunteVa method, and to study the significance of their experiences in encountering the client. The number of memory disordered people is increasing along with the aging of the population. Memory disorders are connected with behavioral problems which are affected by neuro-chemical changes, a person’s personality, and the environment. To understand the feeling behind a behavioral problem is the starting point for the encounter. The chosen method of help should primarily be non-pharmacological. One non-pharmacological helping method is the TunteVa® method. TunteVa® method is a method of interaction that has been developed for encountering memory disordered people and it is based on community treatment and the validation method. Three of the six study participants have taken the basic course on TunteVa method, and the other three have taken the TunteVa nurse course. They have experience on working with memory disor-dered people for 4-30 years and on using the TunteVa method after the course from one month to one year. The material for this phenomenological study was collected from open interviews that were recorded, transcribed and analyzed according to Giorgi’s descriptive phenomenologi-cal method. The results show that using of the TunteVa method makes work more diverse by providing new tools, expands the understanding of the behavior of a memory disordered person, and increases the meaningfulness of the work because of the positive experiences of succeeding. Additionally, it is possible to develop work with the help of the TunteVa method. The results show that the experiences the workers have on using of the TunteVa method are positive. The techniques of the method and the knowledge on the behavioral problems among the memory disordered make work meaningful, and inspire the workers to develop their own work.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (76 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherTunteVa®-toimintamalli
dc.titleTyöntekijöiden kokemuksia TunteVa-työskentelystä muistisairaiden kohtaamisessa : "no minusta on tullut paljon parempi hoitaja"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601091047
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.subject.methodFenomenologia
dc.date.updated2016-01-09T08:51:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysomuistisairaat
dc.subject.ysomuistisairaudet
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysokohtaaminen
dc.subject.ysovalidaatio-menetelmä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record