Show simple item record

dc.contributor.advisorvon Bonsdorff, Pauline
dc.contributor.authorLounasto, Maija
dc.date.accessioned2015-12-17T07:13:45Z
dc.date.available2015-12-17T07:13:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1506192
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48170
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää maaseutumaiseman estetiikan ilmiötä kuvaava merkitysrakenne. Tutkielmassa tarkastellaan maaseutumaiseman estetiikkaa ja maanviljelijöiden sille antamia merkityksiä. Tutkielman aineistoksi on valittu 12 kirjoitelmaa Maan sydämeltä – kilpakirjoitusaineistosta. Tutkimustehtävänä on selvittää kilpakirjoitusaineiston pohjalta maanviljelijöiden maaseutumaisemalla antamia ympäristöesteettisiä merkityksiä. Tutkielma on laadullinen tutkimus ja aineiston analyysi on toteutettu sisällönanalyysin menetelmin. Tutkielma pohjautuu fenomenologisen estetiikan teoriaan ruumiin osallisuudesta kokemiseen jota lähestytään filosofi Maurice Merleau-Pontyn ruumiin havainnoista käsin. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii fenomenologinen ympäristöestetiikka ja humanistinen maantiede. Tutkielma liittyy fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote perustuu pyrkimykseen tulkita ja ymmärtää ihmisen kokemuksien luomia merkityksiä. Fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia, jotka käsitetään ihmisen kokemuksellisena suhteena omaan todellisuuteensa. Hermeneutiikka on teoria ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Tutkielmani perusteella voidaan todeta, että maanviljelijöiden antamat ympäristöesteettiset merkitykset liittyvät maiseman tarkkaan kuvaukseen ja havainnointiin. Äänien ja tuoksujen merkitys on heille tärkeä esteettisessä kokemuksessa. Maisemaan liitetään paljon merkityksiä muistojen ja kokemusten kautta, erityisesti muistot lapsuudesta ja lapsuuden maisemat koettiin tärkeinä. Maaseutumaisemasta tulee myös työn kautta tärkeä osa heidän elämää, jonka jatkumista vaalitaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherympäristöestetiikka
dc.subject.othermaisema
dc.subject.othermaaseutu
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.titleMikä tekee maalaismaiseman? : maaseutumaiseman estetiikan tarkastelua ja sen merkityksiä maanviljelijöille
dc.title.alternativeMaaseutumaiseman estetiikan tarkastelua ja sen merkityksiä maanviljelijöille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512174079
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosTaiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Art and Cultural Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTaidekasvatusfi
dc.contributor.oppiaineArt Educationen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2015-12-17T07:13:46Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi311
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysoestetiikka
dc.subject.ysoympäristöestetiikka
dc.subject.ysomaisema
dc.subject.ysomaaseutu
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record