Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntysaari, Mikko
dc.contributor.authorTimonen, Jenni
dc.date.accessioned2015-12-14T16:23:44Z
dc.date.available2015-12-14T16:23:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1506015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48102
dc.description.abstractTutkimukseni tarkoituksena on tarkastella aikuissosiaalityön asiakastyön huumorin merkityksiä ja mahdollisuuksia sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta ja tuoda esiin uutta puolta sosiaalityön huumorista. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muotoutuu huumoritutkimuksesta ja huumoriteorioista sekä Bahtinin karvenalismista. Huumoria tutkimuksessani lähestytään sen vuorovaikutuksellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Asiakastyön huumoria tarkastellaan aikuissosiaalityön kontekstissa, jossa olennaisena näyttäytyvät sosiaalityöntekijän moninaiset roolit sekä työtä ohjaavat lait ja eettiset ohjeet. Tutkimusaineistoni koostuu yhdestätoista huumorikirjoitelmasta, jotka ovat kirjoittaneet aikuisten parissa työskentelevät sosiaalialan ammattilaiset. Tieteenfilosofiana ja analyysimenelmänä tässä tutkimuksessa toimii hermeneutiikka. Hermeneuttisen kehän avulla pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan sosiaalityöntekijöiden kirjoitelmia oman ymmärrykseni kautta. Sosiaalityöntekijät näkevät huumorin rentoutena ja leikillisyytenä, vitseinä, ilmeinä ja eleinä, mutta myös laajemmin elämänasenteena ja suhtautumistapana eteen tuleviin tilanteisiin ja asioihin. Asiakastyössä huumorin merkitys korostuu asioimistilanteen rentouttamisena, luottamuksen lisääjänä ja yhteistyösuhteen rakentamisen apuna. Työntekijät käyttävät huumoria tietoisesti ja sen voidaan nähdä olevan työmenetelmä. Sosiaalityössä huumoria tulee myös asiakkailta päin ja asiakastyössä korostuukin huumorin vuorovaikutuksellinen luonne. Tutkimukseni perusteella huumorilla on sosiaalityön asiakastyössä paljonkin merkitystä. Tutkimukseni perusteella voidaan kuitenkin myös todeta, että sosiaalityön asiakastyössä kaikkea ei voi eikä tule lyödä leikiksi. Sosiaalityötä määrittävät lait ja eettiset ohjeet sekä työntekijään ja asiakkaaseen kohdistetut odotukset ja roolit. Huumorin monimerkityksisen luonteen myötä aikuissosiaalityön asiakastyön huumorissa korostuvat työntekijän hienotunteisuus ja tilannetaju. Huumorin avulla voidaan luoda asiakaslähtöisempää kuvaa sosiaalityöstä eikä ketään pyritä tahallisesti loukkaamaan. Sosiaalityössä toimijoina, työntekijöinä ja asiakkaina, ovat ihmiset, joten inhimillisiä väärinymmärryksiä hyvää tarkoittavankin huumorin parissa voi syntyä. Huumorin käyttöä tulisi säädellä tilanteen mukaan, joskus jättämällä sen käyttö tyystin. Huumorin käytön voidaan ajatella olevan taitolaji ja huumorin itsessään inhimillistävän sosiaalityötä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhuumori
dc.subject.othersosiaalityö
dc.subject.otherhermeneutiikka
dc.titleAjatuksia huumorin merkityksestä ja mahdollisuuksista aikuissosiaalityön asiakastyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512144029
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2015-12-14T16:23:45Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysohuumori
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö
dc.subject.ysoasiakastyö
dc.subject.ysohermeneutiikka
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record