Show simple item record

dc.contributor.advisorHeikinaro-Johansson, Pilvikki
dc.contributor.authorVäisänen, Minna
dc.date.accessioned2015-12-07T15:42:52Z
dc.date.available2015-12-07T15:42:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505470
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48011
dc.description.abstractMinna Väisänen 2015. Liikunnanopettajaopiskelijoiden tietämys liikunnanopettajan roolista koulun liikunnallistajana. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 77 sivua, 3 liitettä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikunnanopettajakoulutuksen alkuvaiheessa olevien liikunnanopettajaopiskelijoiden tietämystä liikunnanopettajan roolista koulun liikunnallisen toimintakulttuurin edistäjänä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, millaisia oppilaan liikunnallista elämäntapaa tukevia keinoja liikunnanopettajaopiskelijoilla on tiedossa. Aineisto koostui 66 Jyväskylän ylipiston liikunnanopettajaopiskelijan vastauksesta. Tutkimusaineisto analysoitiin teorialähtöisellä aineistoanalyysillä sekä kvantifioinnilla. Tämän tutkimuksen mukaan liikunnanopettajan rooli oppilaan liikunnallisen elämäntavan ja koulun liikunnallisen toimintakulttuurin edistäjänä muodostui neljästä pääroolista, jotka olivat laadukkaiden liikuntatuntien toteuttaja, koululiikunnan edistäjä, koulun toimijoiden osallistaja ja koulun ulkopuolisten toimijoiden osallistaja. Liikunnanopettajan rooli yhteistyöntekijänä linkittyi kaikkiin rooleihin. Yhteistyö nähtiin tärkeänä keinona opettaa ja ohjata oppilas liikunnalliseen elämäntapaan. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että opintojen ensimmäisinä vuosina liikunnanopettajaopiskelijat eivät vielä tiedosta oppilaan osallisuuden merkitystä liikunnalliselle elämäntavalle tai liikunnallisen toimintakulttuurin rakentumiselle. Liikunnanopettajakoulutuksessa tarvitaan kursseja, joissa opiskelijat saavat käytännön kokemusta koulun toimintakulttuurin liikunnallistamisesta sekä liikunnanopettajan roolista siinä. Olisi tärkeää, että koulutuksen aikana liikunnanopettajaopiskelijat voivat harjoitella yhteistyötä eri aineenopettajien kanssa ja saada kokemusta esimerkiksi liikunnan integroinnista muihin oppiaineisiin. Myös käytännön kokemukset oppilaiden osallisuuteen ohjaamisesta tulisi olla osa liikunnanopettajakoulutusta. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, miten liikunnanopettajaopiskelijat kokevat liikunnanopettajan roolin koulun liikunnallisen toimintakulttuurin edistäjinä opiskelujen aikana ja työelämään siirryttyään. Avainsanat: Liikunnanopettaja, liikunnalliseen elämäntapaan opettaminen, koulun liikunnallinen toimintakulttuurifi
dc.description.abstractMinna Väisäisänen 2015. Physical education preservice teachers’ knowledge of PE teachers’ role and their ways of promoting pupils’ physically active lifestyle and physically active school. Department of Physical Education, University of Jyväskylä. Master Thesis of Sports Pedagogy, 77 pages, 3 appendices. The aim of this study was to examine the 1st and 2nd year physical education (PE) preservice teachers’ knowledge of PE teachers’ role and their ways of supporting pupils’ physically active lifestyle and active school day. The participants were 66 physical and health education preservice teachers at the University of Jyväskylä. The data consisted of essays and was analysed using a qualitative content analysis and quantification. Results show that PE preservice teachers see PE teachers working in four major roles: as a professional providing quality PE lessons, as a promoter of active school day, and as a person who activates school personnel and also external operators. The role of co-operator included to all four roles. Co-operation was also seen as an important way of enhancing pupils’ active and healthy lifestyle and active school days. According to this study it seems that the 1st and 2nd year PE preservice teachers have a lack of knowledge when it comes to the role of participation in promoting pupils’ active life style and schools’ physically active atmosphere. PETE programs should include courses where the students can experience how to build physically active school and what kind of roles PE teachers are expected to adopt. It is important that during the teacher education, the preservice teacher can practice co-operation with other subject preservice teachers and gain experience in, for example integrating sports into other school subjects. In addition, practical experience in guiding pupils to participate in a physically active lifestyle should be a part of the PE teacher education. In the future, it would be interesting to study how PE preservice teachers experience a PE teacher’s role as a promoter of physically active school and how the experience changes along their studies and after entering the work life. Key words: Physical education (PE) teacher, promotion of active lifestyle, physically active school.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikunnallistaminen
dc.titleLiikunnanopettajaopiskelijoiden tietämys liikunnanopettajan roolista koulun liikunnallistajana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512073925
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2015-12-07T15:42:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.subject.ysoelämäntapa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record