Show simple item record

dc.contributor.advisorPoskiparta, Marita
dc.contributor.authorLevänen, Katri
dc.date.accessioned2015-12-02T11:15:01Z
dc.date.available2015-12-02T11:15:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505159
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47957
dc.description.abstractIkääntymisen myötä toimintakyvyn eri osa-alueilla tapahtuu heikkenemistä, jota voidaan hidastaa fyysisellä aktiivisuudella sekä liikunnalla. Koska ikääntyvän väestön osuus kasvaa, on tärkeää löytää keinoja, joilla motivoidaan ikääntyneitä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan. Terveysliikuntasuositukset ovat painottaneet fyysisen aktiivisuuden lisäksi lihasvoiman harjoittamista ikääntyvien toimintakyvyn säilyttämiseksi. ”Liikunnalla lisää vetovoimaa” -hankkeessa perustettiin kaikkia ikäryhmiä palveleva kuntosali Parikkalan kunnan pohjoispäähän Uukuniemen Rajapirtille. Hankkeen tavoitteena oli maaseutuväestön liikuntamahdollisuuksien parantaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Rajapirtin kuntosalin merkitystä uukuniemeläisille 65–84 -vuotiaille ja vaikutuksia liikunnan harrastamiseen. Samalla haluttiin selvittää uukuniemeläisten 65–84 -vuotiaiden toimintakykyä, liikuntatottumuksia sekä liikunnan harrastamisen motiiveja. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin ja aineistoa varten haastateltiin yhteensä neljätoista 65–84 -vuotiasta uukuniemeläistä, joista 11 naista ja 3 miestä, 3-4 hengen ryhmissä. Aineisto analysoitiin sisällön erittelyllä ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tulosten mukaan Rajapirtin kuntosali ei ollut vaikuttanut haastateltujen liikunnan määrään. Sen sijaan lihasvoimaharjoittelu oli korvannut muita liikuntamuotoja. Tuloksissa nousi esille Rajapirtin kuntosalin merkitys sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen aktiivisuuden kannalta. Kuntosalilla käymiseen motivoivista tekijöistä nousi esille sosiaalisten suhteiden lisäksi toimintakyvyn, ja sitä kautta itsenäisyyden säilyttäminen. Rajapirtin kuntosalin merkitys alueen ikääntyvälle väestölle on tulosten perusteella suuri, sillä se on lisännyt lihasvoimaharjoittelun määrää, mikä on oleellista toimintakyvyn säilyttämisen kannalta. Kuntosalista on myös muodostunut kokoontumispaikka, jossa on mahdollisuus harrastaa yhdessä ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Jatkotutkimuksissa voitaisiin vertailla kuntosaliharjoittelun merkitystä maaseutu- ja kaupunkiympäristössä. Tämän lisäksi pitkittäistutkimuksella voitaisiin seurata kuntosaliharjoittelun vaikutuksia toimintakyvyssä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.fi
dc.description.abstractDifferent fields of functional capacity decline with ageing, which can be decelerated with physical activity and exercise. Because the proportion of ageing population is growing, it is important to find ways to motivate people to physically active lifestyle. Also physical activity guidelines have emphasized the significance of muscle strength exercises to sustain performance. In “Liikunnalla lisää vetovoimaa” -project the Rajapirtti`s fitness room, which serves people of all ages, was established to Uukuniemi, in Parikkala community. The aim of the project was to improve exercise opportunities for people in rural areas and thereby promote health and well-being. The aim of this research was to examine the significance of the Rajapirtti`s fitness room for 65-84-year-old people in Uukuniemi and its impact to their exercises. The aim was also to research their exercise routines and motivators, and functional capacity. The data was collected with theme interviews. Fourteen 65-84 year-old-people living in Uukuniemi, of whom 11 women and 3 men, were interviewed in groups of three or four people. The data was analyzed by differentiating the content and by using content analyzing. The results show that Rajapirtti`s fitness room has not influenced the amount of exercise; instead it has increased the amount of strength training which has replaced other exercise forms, among the interviewed. The meaning of social relations and social activity was emphasized in the interviews. Also functional capacity sustainability and thereby maintaining independence were motivators to exercise at the fitness room. According to the results, the significance of the Rajapirtti`s fitness room is major for the ageing population, because it has increased the amount of strength training, which is significant in sustaining functional capacity. The fitness room has also become as an assembly place, where people can spend time together and uphold social relations. In follow-up researches the concentration could be in examining the significance of fitness room in city areas. The connection with fitness room training and functional capacity could also been examined in long term research.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (75 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherikääntyminen
dc.subject.otherkuntosaliharjoittelu
dc.subject.otherlihasvoima
dc.subject.othermaaseutu
dc.subject.othersosiaalisuus
dc.subject.othertoimintakyky
dc.titleRajapirtin kuntosalin perustamisen merkitys uukuniemeläisten 65-84 -vuotiaiden toimintakykyyn ja fyysiseen aktiivisuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512023895
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2015-12-02T11:15:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysokuntosalit
dc.subject.ysolihasvoima
dc.subject.ysomaaseutu
dc.subject.ysososiaalisuus
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record