Show simple item record

dc.contributor.advisorVirokannas, Elina
dc.contributor.authorSalomaa, Anna-Sofia
dc.date.accessioned2015-10-19T09:28:05Z
dc.date.available2015-10-19T09:28:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1498141
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47325
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä aikuissosiaalityöntekijän työn sisällöstä sekä sosiaalityön koulutuksen ja profession merkityksestä työnkuvan kehittämisessä aikuissosiaalityössä toteutetussa tehtävärakenneuudistuksessa, jossa kehitettiin sosiaalityönte-kijöiden, sosiaaliohjaajien ja etuuskäsittelijöiden tiimimuotoista työtapaa. Uudistusta taustoitetaan tarkastelemalla sosiaalityön historiallista kehitystä ja kunnallista sosi-aalipolitiikkaa. Kunnan sosiaalitoimen johtamisessa taloudelliset säästöpaineet ovat monesti ensisijaisia suhteessa sosiaalipoliittisiin kehittämistarpeisiin. Lisäksi sosiaalityön historia paikkaansa etsivänä tieteenä ja asiantuntemustaan perustelemaan joutuvana professiona asettaa sosiaalityöntekijät haasteelliseen asemaan tiukkoina taloudellisina aikoina. Tutkimuksen aineisto kerättiin muodollisesti pätevien sosiaalityöntekijöiden (N=6) kahdella fokusryhmähaastattelulla. Haastatteluaineisto analysoitiin pääosin sisällönanalyyttisesti, mutta tein myös diskursiivista analyysiä sosiaalityöntekijöiden tuottamasta vastapuheesta. Sosiaalityöntekijöiden mukaan sosiaalityön koulutus tuottaa analyyttistä ajattelun taitoa ja ky-kyä käsitteellistää ja luoda yhteyksiä yhteiskunnan ilmiöiden ja sosiaalityön asiakkaiden on-gelmien välille sekä kykyä ymmärtää vallitsevaa kuntapoliittista tilannetta. Aikuissosiaalityön-tekijän työnkuvassa korostui asiakkaan tilanteeseen perustuvan yksilöllisen harkinnan tärkeys sekä työntekijöiden mahdollisuus käyttää professionaalista harkintavaltaa kontrollitoimenpi-teiden osalta. Sosiaalityöntekijät näkivät ammatillisen eetoksen vastaiseksi kehittämisajatte-lussa painottuneen massa-diskurssin ja pelkäsivät heikompiosaisten asiakkaiden jäämistä sosi-aalityön palvelujen ulkopuolelle. Eri sosiaaliasemilla toimivien sosiaalityöntekijöiden koke-mukset tehtävänkuvien kehittämisestä poikkesivat toisistaan, mihin he näkivät syyksi kehittä-misen rakenteelliset ongelmat sekä johtamisen epäjohdonmukaisuuden. Sosiaalityöntekijöiden- ja sosiaaliohjaajien työnkuviin oli muodostettu eroja, mutta sosiaalityöntekijät näkivät oman työnkuvansa kehittämisen tavoitteiden jääneen puolitiehen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (116 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherprofessio
dc.subject.othersosiaalipolitiikka
dc.subject.othermassa-ajattelu
dc.subject.otheryksilöllinen harkinta
dc.subject.otherkehittäminen
dc.titleTehtävärakenneuudistus sosiaalitoimessa : sosiaalityöntekijöiden kokemuksia aikuissosiaalityön kehittämisestä
dc.title.alternativeSosiaalityöntekijöiden kokemuksia aikuissosiaalityön kehittämisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510193401
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2015-10-19T09:28:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoprofessiot
dc.subject.ysoprofessionalismi
dc.subject.ysososiaalipolitiikka
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysososiaalitoimi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record