Show simple item record

dc.contributor.authorSuhonen, Piia
dc.date.accessioned2015-10-14T17:47:01Z
dc.date.available2015-10-14T17:47:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1497667
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47313
dc.description.abstractPro gradussani tutkin, kuinka koiransa menettäneet ihmiset luovat internetissä kuvaa menehtyneistä koiristaan ja koiran kuolemasta. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaista kuvaa koirista ja niiden kuolemasta luodaan blogeissa, ja millaisin kielen keinoin tämä tapahtuu. Aihetta ei ole suomen kielen näkökulmasta aiemmin tutkittu, vaikka koiran kuolema koskettaakin meistä monia. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavanlaiset: Millaisilla kielen keinoilla menehtynyttä koiraa representoidaan blogeissa? Millaisilla kielen keinoilla koiran kuolemaa representoidaan blogeissa? Millaisien diskurssien kautta koiraa ja sen kuolemaa kuvataan, ja millainen kuva koirasta ja kuolemasta muodostuu? Tutkimuksessani yhdistän M. A. K. Hallidayn näkemykset kielestä ja diskurssintutkimuksesta sekä Lakoffin, Johnsonin ja Turnerin kognitiivisen metaforateorian koiran kuoleman kielentämiseen ja representaatioiden tarkasteluun. Diskurssintutkimus vaatii kvalitatiivisen otteen, joten analysoin blogimerkintöjä laadullisesti. Diskurssit paljastuvat kielen tarkastelun kautta esimerkiksi tutkimalla, millaisia sanavalintoja, nimeämisiä, prosessityyppejä ja esimerkiksi metaforia teksteissä käytetään. Tutkimusaineistoni koostuu blogikirjoituksista, joissa kerrotaan koiran kuolemasta. Blogimerkinnät on kerätty kahdeksasta blogista kuudelta eri kirjoittajalta. Mukana on sekä koiriin keskittyviä ns. koirablogeja että muihin aiheisiin painottuvia ei-koirablogeja. Näin uskon saavani laajemman näkemyksen aiheesta ja voin samalla verrata, onko kielenkäytössä ja menehtyneen koiran tai sen kuoleman kuvaamisessa eroavaisuuksia tai yhtäläisyyksiä erilaisten blogien välillä. Vertaan myös mm. Lopakan (2002) kuolinilmoitusten metaforia koskevaa tutkimusta hyö- dyntäen, onko koiran ja ihmisen kuoleman kielentämisessä eroja. Koirasta ja kuolemasta muodostuu aineistossani monenlaisia kuvia. Vaikka koirasta voidaan puhua koirana ja kuolemasta kuolemana, päällimmäiseksi kuitenkin nousevat muunlaiset representaatiot ja kielen keinot. Koirasta luodaan kuvaa mm. ystävänä, perheenjäsenenä ja potilaana. Erilaisia kielen keinoja käytetään representoinnissa monipuolisesti. Koirasta luodaan kuvaa etenkin kuvailevien adjektiivien ja substantiivien kautta. Prosessityypit luovat koirasta kuvaa tekijänä sekä välittämisen kohteena. Kuolema rinnastetaan käsitemetaforien kautta yleisimmin lähtöön, paikkaan tai uneen. Osassa blogeista kuolemasta puhumista vältellään, kun kuolema on vasta hiljattain tapahtunut. Myöhemmin kuolemasta voidaan puhua jo vapaammin kuolla-verbiä ja kuolema-nominia käyttäen. Tämä on yleistä myös ihmisen kuolemasta puhuttaessa. Tulosten perusteella on mahdollista pohtia 2010-luvun blogeissa esiintyviä koiran ja sen kuoleman representaatioita ja suhteuttaa niitä koirista ja niiden kuoleman suremisesta käytäviin keskusteluihin. Koira voi olla monelle kuin ihmisperheenjäsen, minkä vuoksi koiran ja ihmisen kuolemasta kerrotaan ainakin osittain samanlaisia kielen keinoja käyttäen. Erot kuoleman kielentämisen tavoissa vaikuttavat pieniltä, joten aihetta olisi hyödyllistä tutkia syvällisemmin ja laajempien aineistojen kautta.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkoiran kuolema
dc.subject.otherrepresentaatio
dc.subject.otherdiskurssintutkimus
dc.subject.othermetafora
dc.subject.otherblogi
dc.titleKoira haudattuna : koiran ja sen kuoleman representoiminen blogiteksteissä
dc.title.alternativeKoiran ja sen kuoleman representoiminen blogiteksteissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510143388
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.subject.methodDiskurssintutkimus
dc.date.updated2015-10-14T17:47:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysokoira
dc.subject.ysokuolema
dc.subject.ysorepresentaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record