Show simple item record

dc.contributor.advisorOjakangas, Mika
dc.contributor.authorKalliokoski, Sami-Pekka
dc.date.accessioned2015-10-13T05:50:45Z
dc.date.available2015-10-13T05:50:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1497632
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47295
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan Suomen veropolitiikan muutosta vuosien 1987–2007 aikana. Selvitän, miten ja miten paljon Suomen verotus on muuttunut tutkimuksen aikavälillä oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmista. Lisäksi tarkastelen sitä, johtaako tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden samanaikainen tavoittelu väistämättä ristiriitaan. Tutkimusmetodinani on policyanalyysi, jota teen sekä laadullisesti että määrällisesti. Määrällisen analyysin aineistoksi on aikaisempaan tutkimukseen nojautuen tunnistettu viisi ilmiötä. Ilmiöiden kuvaamiseen käytän kuutta indikaattoria, joista neljä olen konstruoinut tätä tutkimusta varten. Indikaattorianalyysi sisältää indikaattorien analysointia yksittäin ja kokonaisuutena, suhteellisen muutoksen analysointia ja korrelaatio- sekä regressioanalyysia. Laadullisessa policyanalyysissa aineistona on koko tutkimuksen aikavälin verolainsäädäntö, josta olen harkinnanvaraisesti poiminut tutkimusongelman kannalta keskeisimmät säädökset analyysiin. Yhteensä analysoin 333 säädöstä. Laadullisessa analyysissa arviointikriteeristöinä käytän John Rawlsin oikeudenmukaisuus reiluutena – käsitystä sekä osittain itse konstruoimaani verotuksen laffer-tehokkuus – käsitystä. Lopuksi yhdistän metodologisesti ja aineistollisesti erilaisten analyysien tulokset triangulaatiota käyttäen. Tällöin pystytään piirtämään rikkaampi ja luotettavampi kuva muutoksesta kuin yhdellä metodilla. Tutkimustulosteni mukaan verotuksen oikeudenmukaisuus on selkeästi heikentynyt tutkimuksen aikavälillä. Suuntaus on ollut erityisen voimakas 2000-luvulla. Sen sijaan verotuksen tehokkuus on selkeästi parantunut. Erityisesti 1990-luvulla alkuvuosia lukuun ottamatta verotuksen tehokkuutta kehitettiin merkittävästi. Lisäksi aineistollani näyttää, että verotuksen tehokkuus ja oikeudenmukaisuus eivät ole väistämättä ristiriidassa, vaan ne ovat todennäköisemmin toisistaan riippumattomia tai yhden suuntaisessa riippuvuussuhteessa. Kokonaismuutoksessa voi nähdä uusliberalistisen ideologian vaikutuksen suomalaiseen yhteiskuntaan veropolitiikan kautta. Ideologian vaikutus näkyy erityisen selkeästi verotuksen oikeudenmukaisuuden kohdalla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (222 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherveropolitiikka
dc.subject.otherverosäädökset
dc.subject.otheruusliberalismi
dc.subject.otherJohn Rawls
dc.subject.otherLafferin käyrä
dc.subject.otherpolicyanalyysi
dc.subject.othertriangulaatio
dc.titleUusliberalismin aika : Suomen veropolitiikka vuosina 1987-2007 oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden valossa
dc.title.alternativeSuomen veropolitiikka vuosina 1987-2007 oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden valossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510133352
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2015-10-13T05:50:46Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysoveropolitiikka
dc.subject.ysoverotus
dc.subject.ysosäädökset
dc.subject.ysouusliberalismi
dc.subject.ysotriangulaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record