Show simple item record

dc.contributor.advisorYTT Turtiainen Kati
dc.contributor.advisorYTL Häkli Helky
dc.contributor.authorTervamäki, Riitta
dc.date.accessioned2015-10-12T09:09:03Z
dc.date.available2015-10-12T09:09:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1497400
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47288
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Vara elää. Ikäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta Riitta Tervamäki Pro gradu- tutkielma Sosiaalityö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Ohjaaja: YTL, yliopistonopettaja Helky Koskela, yliopistonlehtori, YTT Kati Turtiainen Syksy 2015 sivumäärä: 68 sivua Tämän pro-gradu tutkielman tarkoituksena on tutkia mitä köyhyys merkitsee ikääntyvälle ihmiselle suomalaisessa yhteiskunnassa. Köyhyys on vaiettu aihe ja yleisen olettamuksen mukaan ikäihmiset ovat hyvin toimeentulevia ja tyytyväisiä elämäänsä. Ikäihmisten kokemukset köyhyydestä ovat koskettavia ja sen vaikutukset elämään ovat merkittäviä. Köyhyys on sosiaalinen ongelma ja siksi myös ajankohtainen tutkimusaihe erityisesti ikääntyvien keskuudessa, koska globaali väestön ikääntyminen on tosiasia. Suomi on yksi nopeimmin ikääntyvä yhteiskunta myös maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin köyhyyden merkitystä ikääntyvän ihmisen arjessa sekä heidän oikeuttaan arvostavaan kohtaamiseen ja palveluun. Tutkimuksen teoria ja analyysi pohjautuvat Martha Nussbaumin (2011) ja Amartya Senin (2009) kehittämään oikeudenmukaisuuden teoriaan. Heidän mukaansa ihmisen elämässä tulisi toteutua erilaiset toimintamahdollisuudet, jotta ihminen voisi saada ja kokea elävänsä hyvän elämän. Yhteiskunnan tulee toimillaan edistää näiden toimintamahdollisuuksien toteutumista. Erityisesti ikääntyvän elämässä tulisi huomioida myös elämänkulun näkökulma. Tutkimus on fenomenologinen kvalitatiivinen tutkimus, jonka tutkimusaineistona ovat ikäihmisten kirjoittamat kertomukset. Yhteiskuntatieteellisestä arkistosta tilattu aineisto koostuu vuonna 2012 kerätyistä köyhyysaiheeseen liittyvästä kirjoituskilpailuun osallistuneiden kirjoituksista. Tähän tutkimukseen on otettu aineistosta yli 70-vuotiaiden kirjoittajien kertomukset. Aineistoa on käsitelty sisällönanalyysin avulla etsien kertomuksista köyhyyden ja oikeudenmukaisuuden keskeisiä kokemuksia ja merkityksiä ikäihmisen elämässä. Köyhyys näyttää olevan merkittävä ongelma myös ikääntyvien keskuudessa. Elämänkululla ja elämän asenteella on vaikutusta siihen kuinka ikääntyvä kokee elämäntilanteensa. Köyhyys vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten ikäihminen kykenee hoitamaan talouttaan ja terveyttään. Köyhä ikäihminen säästää välttämättömistä tarpeistaan kuten ruuasta, vaatteista ja lääkkeistä. Ikääntyvä joutuu tekemään valintoja oman terveytensä ja palveluiden osalta. Heikommassa asemassa ovat ne vanhukset, joilla on ohut sosiaalinen tukiverkosto ja joiden vanhuutta varjostaa huono terveys. Saavuttamattomat tavoitteet aiheuttavat katkeruutta ja epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Myös oikea-aikaisten ja oikeanlaisten palvelujen ja tuen puuttuminen vaikuttaa ikääntyvän kokemukseen oikeudenmukaisuudesta. Tutkimuksen tulokset vastaavat aiempaa tutkimusta aiheesta. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää erityisesti vanhussosiaalityön tukena. Tutkimukseni asiasanat ovat: vanhuus, köyhyys, elämänkulku, oikeudenmukaisuus.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othervanhuus
dc.subject.otherköyhyys
dc.subject.otherelämänkulku
dc.subject.otheroikeudenmukaisuus
dc.titleVara elää : ikäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta
dc.title.alternativeIkäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510123343
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2015-10-12T09:09:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysovanhuus
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysovanhukset
dc.subject.ysoköyhyys
dc.subject.ysoelämänkaari
dc.subject.ysooikeudenmukaisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record