Show simple item record

dc.contributor.advisorPenttinen, Leena
dc.contributor.authorRantanen, Salli
dc.date.accessioned2015-10-12T06:48:51Z
dc.date.available2015-10-12T06:48:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1497349
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47285
dc.description.abstractSuomalaisen koulutuspolitiikan yhtenä keskeisimmistä haasteista on ollut korkeakouluopintojen hidas eteneminen. Aiempien tutkimusten mukaan jopa yli kolmannes korkeakouluopiskelijoista etenee omia tavoitteitaan hitaammin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten ammattikorkeakouluopiskelijat kokevat tutkintojen rakenteeseen sekä korkeakouluinsituutioon (opetus ja ohjaus) liittyvien tekijöiden vaikuttavan heidän opintojensa etenemiseen. Tarkoituksena oli saada konkreettisia kehitysehdotuksia korkeakouluopintojen kehittämiseksi opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimuksen aineistona toimi Turun ammattikorkeakoulussa syksyllä 2012 toteutettu sähköinen kysely, johon vastasi määräaikaan mennessä 3125 opiskelijaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden vastauksia kahteen avokysymykseen. Avokysymyksiä analysoitiin teemoittelun avulla ja luotiin 16 teemaa opintoja hidastavista ja 15 teemaa opintoja nopeuttavista tekijöistä. Teoreettisena viitekehyksenä toimi Vesikansan ja muiden (1998) malli opintojen etenemiseen vaikuttavista sisäisistä (opiskelijasta itsestä) ja ulkoisista (yhteiskunnasta ja korkeakoulusta) johtuvista tekijöistä. Tulokset osoittivat, että opiskelijat kokivat tutkintojen rakenteeseen liittyvinä opintoja hidastavina tekijöinä erityisesti opintojaksotarjontaan (n = 714), läsnäolopakkoon ja joustavuuteen (n = 242) sekä lukujärjestysten epätasapainoon ja päällekkäisyyteen (n = 191) liittyvät asiat. Opintoja nopeuttavina tutkintojen rakenteeseen liittyvinä tekijöinä koettiin erityisesti opintojen ja opettajien joustavuus (n = 509), aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (ns. AHOT) (n = 377) sekä opintojaksotarjonta (n = 248). Korkeakouluinstituutioon liittyvät opintoja hidastavat tekijät olivat erityisesti tiedotus opintojaksoista (n = 163), opetuksen laatu ja opettajien ammattitaito (n = 148) ja opintojen sisältö (n = 136). Opintoja nopeuttavana korkeakouluinsituutioon liittyvinä tekijöinä koettiin erityisesti opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (n = 150) sekä opetuksen laatu ja opettajien ammattitaito (n = 146). Tämän tutkimuksen mukaan korkeakoulun on mahdollista edistää opiskelijoiden opintoja tarjoamalla opiskelijoille joustavia opintopolkuja tutkinnon suorittamiseen sekä panostamalla opinto-ohjaukseen ja opetuksen laatuun. Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet tulisi huomioida entistä paremmin korkeakoulutuksessa. Joustavuuden lisääminen olisi mahdollista kehittämällä vaihtoehtoisia suoritustapoja kursseille sekä hyödyntämällä esimerkiksi verkko- ja etäopiskelun mahdollisuuksia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (95 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheropinto-ohjaus
dc.subject.otheropetus
dc.subject.otherammattikorkeakoulu
dc.subject.otherkorkeakouluopiskelu
dc.subject.otheropintojen eteneminen
dc.subject.otheropintojen pitkittyminen
dc.titleKorkeakouluopintojen edistäminen opiskelijoiden näkökulmasta : ohjaus, opetus ja tutkintojen rakenne ammattikorkeakouluopintoja hidastavina ja nopeuttavina tekijöinä
dc.title.alternativeOhjaus, opetus ja tutkintojen rakenne ammattikorkeakouluopintoja hidastavina ja nopeuttavina tekijöinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510123342
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-10-12T06:48:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoammattikorkeakoulut
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoopinnot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record