Show simple item record

dc.contributor.advisorVehkakoski, Tanja
dc.contributor.authorKastikainen, Matti
dc.contributor.authorLehtonen, Matti
dc.date.accessioned2015-10-07T11:00:03Z
dc.date.available2015-10-07T11:00:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1497449
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47267
dc.description.abstractKastikainen, Matti & Lehtonen, Matti. 2015. Vammaisuus mediassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus Helsingin Sanomien vammaisuutta käsittelevistä kerronnallisista artikkeleista vuosina 2010–2014. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 58 sivua. Tutkielmassa tarkasteltiin Helsingin Sanomissa vuosina 2010–2014 julkaistuissa kahdeksassa vammaisuutta käsittelevässä kerronnallisessa artikkelissa rakentuvaa kuvaa vammaisuudesta. Helsingin Sanomien vammaisuutta käsittelevien artikkeleiden tarkasteleminen arvioitiin tärkeäksi, jotta huomattaisiin millaisten mediassa rakentuvien merkitysten perusteella ihmisten on mahdollista luoda mielikuviaan vammaisuudesta. Vammaisuus käsitteellistettiin tässä tutkielmassa sosiaaliseksi konstruktioksi, jolle annetut merkitykset vaihtelevat ajan ja kulttuurin mukaan. Tutkimusaineistoa tulkittiin diskurssianalyyttisesti paikantaen siitä kaksi hallitsevaa tyyppitarinaa ja viisi diskurssia. Tarinatyypit Vaikeuksista vammaispoliittiseksi toimijaksi kasvaminen ja Vammaisuuden kanssa elämään oppiminen kuvasivat vahvoja ja tyypillisiä usean tekstin läpäiseviä juonellisia rakenteita. Niille oli luonteenomaista vammaisuuden selitysmallin vaihtuminen kerronnan edetessä lääketieteellisestä yhteiskuntatieteelliseksi. Tyyppitarinat kuvasivat vammaisten henkilöiden tai heidän läheistensä kokemuksia vammaisuudesta alun vaikeuksista lopun voimaantumiseen, pystyvyyteen sekä selviytymiseen. Aineistosta paikannetut diskurssit olivat Vammaisuus yhteiskunnallisten normien haastamisena, Vammaisuus toiseutena, Vammaisuus myönteisenä olemisentapana, Vammaisuus elämänmuutoksena ja Vammaisuus kompensoitavana ominaisuutena. Diskurssit tuottivat vammaisille henkilöille seuraavat subjektiasemat: Normien muokkaaja, Muiden määrittämä, Pystyvä persoona, Arjen uudelleen opettelija ja Yli-inhimillinen. Vammaisten henkilöiden asemointi Normien muokkaajaksi ja Pystyväksi persoonaksi rakensivat myönteistä kuvaa vammaisuudesta ja Muiden määrittämäksi sekä Yli-inhimilliseksi kielteistä vammaiskuvaa. Arjen uudelleen opettelijan subjektiasema kuvasi puolestaan vammaisuuden kokemuksellisuuden muutosta kielteisestä myönteiseen. Tulokset osoittivat vammaisuuden moniselityksellisen mallin tarpeellisuutta. Helsingin Sanomien kuvaus laajensi ja monipuolisti käsitystä vammaisen henkilön olemisesta, eikä vain pelkistänyt sitä poikkeavuudeksi tai ei-toivottavuudeksi. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, ovatko tässä tutkielmassa hegemoniset vammaisdiskurssit ”vammaisuus yhteiskunnallisten auktoriteettien haastamisena” ja ”vammaisuus toiseutena” hallitsevia myös toisenlaisissa media-aineistoissa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (58 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherHelsingin Sanomat (sanomalehti)
dc.titleVammaisuus mediassa : diskurssianalyyttinen tutkimus Helsingin Sanomien vammaisuutta käsittelevistä kerronnallisista artikkeleista vuosina 2010-2014
dc.title.alternativeDiskurssianalyyttinen tutkimus Helsingin Sanomien vammaisuutta käsittelevistä kerronnallisista artikkeleista vuosina 2010-2014
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510073326
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2015-10-07T11:00:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysovammaisuus
dc.subject.ysosanomalehdet
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysodiskurssi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record