Show simple item record

dc.contributor.advisorMero, Antti
dc.contributor.advisorPeltonen, Heikki
dc.contributor.authorAlho, Iisa
dc.date.accessioned2015-09-29T05:45:26Z
dc.date.available2015-09-29T05:45:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47217
dc.description.abstractJohdanto. Kestävyysliikunnan hyödyistä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä on laajasti näyttöä, mutta voimaharjoittelun vaikutuksia on tutkittu selvästi vähemmän. Tässä työssä selvitettiin 16 viikkoa kestävän hypertrofisen voimaharjoittelun ja nopeusvoimaharjoittelun vaikutuksia kokonais-, HDL - ja LDL -kolesteroliin, triglyserideihin sekä glukoosiin, sekä yksittäisten voimaharjoitusten akuutteja vaikutuksia samoihin rasva- ja glukoosiarvoihin. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 90 vapaaehtoista 20 - 45 -vuotiasta miestä sekä 10 miehen kontrolliryhmä, joka ei osallistunut harjoitteluun. Tutkittavat jaettiin puoliksi kahteen pääryhmään (hypertrofiaryhmä ja nopeusvoimaryhmä). Hypertrofiaryhmässä harjoittelun tavoitteena oli lihasmassan kasvattaminen ja nopeusvoimaryhmässä voimantuottonopeuden parantaminen. Kummankin pääryhmän sisällä tutkittavat jaettiin vielä kolmeen alaryhmään: itsenäiseen, ohjattuun ja ohjattuun+optimoituun. Tutkittavilta mitattiin paastossa veren kokonaisko-lesteroli, HDL - ja LDL -kolesteroli, triglyseridit sekä glukoosi ennen harjoittelun alkua ja jokaisen harjoittelukuukauden jälkeen. Lisäksi osa tutkittavista osallistui voimaharjoituksen akuuttien vaikutusten laboratoriokuormituksiin ennen ja jälkeen harjoittelujakson. Verinäytteet otettiin viisi minuuttia harjoituksen jälkeen. Tulokset. Kummassakin harjoitteluryhmässä havaittiin kokonais- ja LDL -kolesterolissa merkitsevä (p<0.05) lasku 12. viikon kohdalla, mutta 16. viikon kohdalla ero lähtötasoon ei enää ollut merkitsevä. Harjoitteluryhmien ja kontrolliryhmän välillä ei näissä muuttujissa kuitenkaan havaittu eroja. Myös kahdessa alaryhmässä havaittiin muutoksia kokonais- ja LDL -kolesterolissa harjoittelujakson aikana, mutta niissäkään ero kontrolliryhmään ei ollut merkitsevä. Muissa muuttujissa ei havaittu merkitseviä muutoksia harjoittelun aikana. Hypertrofinen kuormitus ennen harjoittelujaksoa laski akuutisti HDL- ja LDL -kolesterolia (p<0.05) ja harjoittelujakson jälkeen nosti HDL -kolesterolia. Nopeusvoimakuormitus nosti veren glukoosipitoisuutta (p<0.03) ennen harjoittelujaksoa. Johtopäätökset. Tämän tutkimuksen perusteella hypertrofinen voimaharjoittelu tai nopeusvoimaharjoittelu ei merkitsevästi paranna terveiden ja harjoittelemattomien miesten rasva- tai glukoosiarvoja kontrollityhmään nähden, mutta 12 viikon kohdalla lähtötasoa matalammat kokonais- ja LDL -kolesteroli antavat viitteitä kummankin voimaharjoitteluohjelman edullisista vaikutuksista sydän- ja verisuoniterveydelle. Hypertrofisen voimaharjoittelujakson jälkeen hypertrofinen kuormitus nostaa HDL -kolesterolia, kun ennen harjoittelujaksoa samalla kuormi-tuksella oli HDL -kolesterolia laskeva vaikutus, mitä voidaan pitää terveyden kannalta myönteisenä harjoittelun seurauksena tapahtuvana muutoksena.fi
dc.format.extent50
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervoimaharjoittelu
dc.subject.otherkolesteroli
dc.subject.othertriglyseridit
dc.subject.otherglukoosi
dc.titleHypertrofisen voimaharjoittelun ja nopeusvoimaharjoittelun sekä akuutin voimaharjoituksen vaikutuksia miesten veren rasva- ja glukoosiarvoihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509293279
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
jyx.includeIn.OAItrue
dc.date.updated2015-09-29T05:45:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record