Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen Kaili
dc.contributor.advisorValleala Ulla Maija
dc.contributor.authorKuikka, Henna
dc.date.accessioned2015-09-28T13:05:08Z
dc.date.available2015-09-28T13:05:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1496573
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47214
dc.description.abstractKuikka, Henna 2015. Alakoulun opettajat motoriikan arvioijina. Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, löytyvätkö opettajan arvioimana ne oppilaat, joilla on kehityksellisiä koordinaatiohäiriöitä eli motorisen oppimisen vaikeuksia ja kuinka luotettava Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T) on tunnistettaessa niitä lapsia, joilla haasteita opettajan mukaan on havaittavissa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Mukaan – liikun, opin, osallistun –tutkimushankkeen kanssa. Mukaan- liikun, opin, osallistun – hanke (2012 – 2014) toteutetaan yhteistyössä Suomen CP-liiton, Niilo Mäki Instituutin, Jyväskylän yliopiston, LIKES – tutkimuskeskuksen ja Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Tämä pro gradu –tutkielma on määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen avulla pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimusongelmiin: 1. Tunnistavatko opettajat luokastaan ne lapset, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia? ja 2. Kuinka luotettavia tuloksia Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T) antaa niiden oppilaiden kohdalla, joilla opettaja arvioi olevan motorisen oppimisen vaikeuksia?. Tutkimukseen osallistui Kouvolan ja Jyväskylän alueelta yhteensä 12 opettajaa. MOQ-T-lomakkeella arvioitiin yhteensä 40 oppilasta, joista 36 oppilasta testattiin M-ABC-testillä. Oppilaat olivat iältään 7-8-vuotiaita. Tutkimuksen keskeisimpinä tuloksina voidaan pitää sitä, että tämän tutkimuksen mukaan opettajat eivät tunnista riittävän hyvin luokastaan oppilaita, joilla motorisen oppimisen vaikeuksia ilmenee, eikä motoriikan havainnointilomake (MOQ-T) ei anna tässä tutkimuksessa riittävän tarkkoja tuloksia tunnistettaessa oppilaita, joilla opettaja arvioi olevan kehityksellisiä koordinaatiohäiriöitä. Avainsanat: motorisen oppimisen vaikeus, DCD, kehityksellinen koordinaatiohäiriö, Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T), Movement Assessment Battery for Children 2 (M-ABC-2)fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermotorisen oppimisen vaikeus
dc.subject.otherDCD
dc.subject.otherkehityksellinen koordinaatiohäiriö
dc.subject.otherMotoriikan havainnointilomake (MOQ-T)
dc.subject.otherMovement Assessment Battery for Children 2 (M-ABC-2)
dc.titleAlakoulun opettajat motoriikan arvioijina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509283276
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-09-28T13:05:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysomotorinen kehitys
dc.subject.ysomotoriikka
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record