Show simple item record

dc.contributor.advisorPalonen, Kari
dc.contributor.authorAlkula, Reijo
dc.date.accessioned2015-09-23T08:11:22Z
dc.date.available2015-09-23T08:11:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1496250
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47164
dc.description.abstractTiivistelmä THE ALLIANCE PARTY OF NORTHERN IRELAND Allianssi-puolueen pelivaran avaus ja sen argumentoinnin retoriikkaa Pohjois-Irlannin parlamentissa 1998–2001 Reijo Alkula Pro gradu -tutkielma Valtio-oppi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Kari Palonen Syksy 2015 77 sivua. Tässä pro gradu-tutkielmassani tutkin Allianssi-puolueen pelivaran muodostamisen keinoja PohjoisIrlannin parlamentissa eli Stormontissa vuosina 2000-2001 käydyissä hallitusohjelmadebateissa. Lisäksi käyn jonkin verran läpi vuosien 1998-2001 käytyjen työjärjestysdebattien puheenvuoroja valottaakseni Stormontin työjärjestyksen luonnetta ja avainkohtia. Hallitusohjelmaa käsittelevissä täysistunnoissa Allianssi pyrki puheenvuoroissaan sekä hallitusohjelman esityksen muutosesityksellään politisoimaan hallitusohjelmasta käytyä debattia oman unionistisen ja nationalistisen kahtiajaon ulkopuolisen agendan mukaisesti. Allianssin tarkoituksena oli tuoda omaa näkökulmaansa esille argumentoimalla oman agendansa puolesta ja esitettyä hallitusohjelmaa vastaan. Tutkimusmetodina tässä tutkimuksessa käytän pääasiassa William Gerard Hamiltonin The Parliamentary Logick-teoksen parlamenttipuheita koskevia maksiimeja sekä Albert Hirschmanin The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy-teoksen taantumuksellisen retoriikan narratiiveja sekä niiden vasinpareja. Lisäksi pyrin tutkimaan Allianssin ja muiden puolueiden puheenvuorojen argumentoinnin lisäksi Stormontin parlamentaarista lunnetta yleisesti vertaamalla sen proseduuria parlamentarismin teorian pohjalta tehtyihin määritelmiinsiitä. Tutkimukseni tuloksista on tehtävissä kahdenlaisia päätelmiä. Ensinnäkin Allianssi osittautui analysoimissani debateissa kyvykkääksi politisoimaan agendansa mukaisesti vallitsevaa käsitystä Pohjois-Irlannin politysta ja täten tuomaan esiin sen epäkohtia. Allianssin argumentit agendansa puolesta ja muiden puolueiden vasta-argumentit vastasivat rakenteeltaan ja tyyliltään paljolti Hirschmanin ja Hamiltonin teorioiden rakenteita. Tästä toisena johtopäätöksenä voidaan analyysini pohjalta todeta Stormontin toimivan dissensukseen perustuvan parlamentin tavoin, kuten yhtäläisyydet Hamiltonin ja Hirschamnin kanssa osoittavat. Pulueet joiutuvat vasta-arumentein reagoimaan toistensa argumentteihin paramentaarisen puhetyylin mukaisesti.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAlliance Party of Northern Ireland
dc.titleThe Alliance Party of Northern Ireland : Allianssi-puolueen pelivaran avaus ja sen argumentoinnin retoriikkaa Pohjois-Irlannin parlamentissa 1998-2001
dc.title.alternativeAllianssi-puolueen pelivaran avaus ja sen argumentoinnin retoriikkaa Pohjois-Irlannin parlamentissa 1998-2001
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509233232
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2015-09-23T08:11:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysoparlamentarismi
dc.subject.ysopoliittinen historia
dc.subject.ysoargumentointi
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysoPohjois-Irlanti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record