Show simple item record

dc.contributor.advisorTenhunen, Sirpa
dc.contributor.advisorJouhki, Jukka
dc.contributor.authorSärkkä, Martti
dc.date.accessioned2015-09-21T12:40:44Z
dc.date.available2015-09-21T12:40:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1496137
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47150
dc.description.abstractPro gradu-työni aiheena on nepalilaisen hinduperheen uskonnollinen arki. Tarkastelen perheen uskonnollista arkea vasten kaupungistumisen ja keskiluokkaistumisen taustaa, sosiaalisia prosesseja, joissa tutkimani perhe on osallisena. Perhe kuuluu chhetri-kastiin, jonka uskonnon harjoittamista on tutkittu vähän. Nepalin vaurastuessa keskiluokka on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, jota on niin ikään Nepalissa tutkittu verrattain vähän. Tutkimukseni on etnografinen laadullinen tutkimus, joka paikantuu hermeneuttis-fenomenologiseen tutkimussuuntaukseen. Esittämäni tutkimuskysymykset ovat: Miten rituaalit ja moraali ilmenevät osana perheen uskonnon harjoittamista arjessa, ja mikä on niiden suhde? Miten rituaalit ja moraali näyttäytyvät osana dharmaa (hindulaisuudessa määriteltävää ”oikeaa” tai ”hyvää elämäntapaa”) nepalilaisessa chhetri-kastiin kuuluvassa keskiluokkaisessa ja urbaanissa hinduperheessä. Taustoitan perheenjäsenten käsitykset rituaaleista ja moraalista vasten laajempaa sosiokulttuurista ja yhteiskunnallista taustaa. Tarkastellessani aihetta olen perehtynyt urbaanin antropologian, keskiluokan ja uskonnollisten rituaalien ja moraalin tutkimukseen erityisesti Nepalin kontekstissa. Lisäksi olen tarkastellut kastin, etnisyyden ja luokan risteävyyttä eli intersektionaalisuutta Nepalissa. Olen käyttänyt tutkimuksessani etnografista menetelmää. Tutkimuksen aineisto koostuu kuudesta perheenjäsenen haastattelusta, osallistuvan havainnoinnin kenttäpäiväkirjamerkinnöistä ja valokuvista. Aineiston analyysissä olen soveltanut grounded theory-menetelmää, jossa aineistoa teoretisoidaan luomalla suhteita aineistossa esiintyvien eri aiheiden ja käsitteiden välille. Perheenjäsenten uskonnon harjoittamisessa rituaalit ja moraali muodostavat yhdessä dharman eli "hyvän" ja "oikean" elämäntavan kokonaisuuden. Rituaalien kautta (mm. jokapäiväinen kodin puja-rituaali, Dashain-juhla ja janai-rituaali) ylläpidetään suhteita jumaliin ja kosmiseen järjestykseen. Rituaaleilla on myös sosiaalista järjestystä ylläpitävä merkitys: ne vahvistavat yhteisiä perinteitä ja arvoja, luovat perheelle yhteistä identiteettiä ja ovat tärkeitä sosiaalisia kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia. Perhettä yhdistävät muun muassa päivittäisen puja-rituaalin keskeisyys, usko karmaan keskeisenä moraalisena viitekehyksenä, perhekeskeiset arvot ja heikompiosaisten auttamisen sekä työnteon ja ahkeruuden arvostaminen. Suvun tai klaanin oma jumala Devi on koko perheelle keskeinen palvonnan kohde. Toisaalta henkilökohtaiset suhteet eri jumaliin sekä muun muassa suhtautuminen kastiin ihmisen asemaa määrittävänä tekijänä ja poikalapsen saamisen tärkeyteen jakavat perhettä. Urbaani, keskiluokkainen hindulaisuus on monimuotoista ja joustavaa, ja henkilökohtainen valinnanvapaus ja yksilöllisyys vaikuttaisivat olevan yleisempiä kuin maaseudun kylän elämässä. Vaikka perheenjäsenet ovat osa yhteisöä, he ovat myös yksilöllisiä uskonnollisia ja moraalisia toimijoita.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (102 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheretnologia
dc.subject.otheretnografia
dc.subject.otherhindulaisuus
dc.subject.otherNepal
dc.subject.otherkaupungistuminen
dc.subject.otherkeskiluokka
dc.subject.otherrituaalit
dc.subject.othermoraali
dc.titlePalvoa jumalia - palvella ihmisiä : etnografinen tutkimus urbaanista ja keskiluokkaisesta hindulaisuudesta Nepalissa
dc.title.alternativeEtnografinen tutkimus urbaanista ja keskiluokkaisesta hindulaisuudesta Nepalissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509213216
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.subject.methodEtnografia
dc.date.updated2015-09-21T12:40:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysokansatiede
dc.subject.ysohindulaisuus
dc.subject.ysokaupungistuminen
dc.subject.ysokeskiluokka
dc.subject.ysokastijärjestelmä
dc.subject.ysorituaalit
dc.subject.ysomoraali
dc.subject.ysohyvä elämä
dc.subject.ysoNepal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record