Show simple item record

dc.contributor.advisorSiltaoja, Marjo
dc.contributor.authorJylhä, Laura
dc.date.accessioned2015-09-16T11:09:25Z
dc.date.available2015-09-16T11:09:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1495732
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46832
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää esimies-alaissuhteen laadun vaikutusta työntekijöiden ympäristöaloitteiden tekoon ja toisaalta aloitteiden toteuttamiseen yrityksessä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin ympäristöasioiden hoitoon liittyvistä epäkohdista raportoimista ja proaktiivisuuden tutkimuskenttään kuuluvaa ilmiötä vaikenemisesta. Lisätäksemme ymmärrystä johtajuuden vaikutusmekanismeista aloiteprosessin eri vaiheissa kyselytutkimuksessa mitattiin myös yrityksen aloitteellisuutta tukevaa ilmapiiriä. Tutkimuksessa hyödynnettiin yleisiä innovaatiotutkimuksen teorioita, jotka käsittelevät aloitejärjestelmiä ja aloitteiden tekoa työntekijän proaktiivisena käyttäytymisenä. Johtajuutta taas tarkasteltiin esimiehen ja alaisen välisen vaihtosuhde teorian (Leader- Member Exchange theory, LMX) näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimukseen osallistui yksi kohdeyritys ja tutkimusaineisto kerättiin tammikuussa 2015. Kysely toteutettiin sähköisesti kohdeyrityksen intranetissä Webropol kysely- ja tiedonkeruusovellusta hyödyntäen, ja kyselyyn osallistui 126 vastaajaa. Työntekijät arvioivat esimies-alaissuhteen laadun ja ilmapiirin mittarin keskiväliä korkeammaksi. Vaikeneminen puolestaan osoittautui hyvinkin yleiseksi ilmiöksi, ja aloitteiden teko ja epäkohdista raportoiminen jäivät verrattain vähäiseksi. Tutkimustulosten perusteella ei työntekijöiden proaktiivinen käyttäytymisen ja esimies- alaissuhteen välillä näytä olevan havaittavissa säännönmukaista yhteyttä. Johtopäätöksenä tuloksista voidaan esittää, että vaikka esimies-alaissuhteen laatu korreloi aloitteellisuutta tukevan ilmapiirin kanssa, ei näiden varauksetta voida olettaa vaikuttavan kumulatiivisesti itse työntekijöiden proaktiiviseen käyttäytymiseen. Tutkimustulokset voivat toimia muistutuksena esimiehille siitä, että ympäristöasioissa valveutuneita työntekijöitä löytynee myös oman lähipiirin ulkopuolelta.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (58 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherYmpäristöaloite
dc.subject.otherympäristömyönteinen toiminta
dc.subject.otheraloitejärjestelmä
dc.subject.otherproaktiivisuus
dc.subject.othervaikeneminen
dc.subject.otheresimies-alaissuhteen laatu
dc.titleEsimies-alaissuhteen laadun vaikutus työntekijöiden aloitteellisuuteen ympäristöasioissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509162885
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-09-16T11:09:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoproaktiivisuus
dc.subject.ysoesimies-alaissuhde
dc.subject.ysoaloitteet
dc.subject.ysoympäristöjohtaminen
dc.subject.ysoympäristöala
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record