Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Katja
dc.contributor.authorLousa, Iina
dc.date.accessioned2015-09-10T13:25:49Z
dc.date.available2015-09-10T13:25:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1494867
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46797
dc.description.abstractYstävyyssuhteiden on yleensä havaittu olevan yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin, mutta kun niiden laatua ja määrää on tarkasteltu erikseen, yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin ovat olleet ristiriitaisia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten keski-ikäisten ystävyyssuhteiden määrän ja laadun yhteyttä psyykkisen hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäiseksi, miten ystävyyssuhteiden määrä on yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin. Psyykkiseen hyvinvointiin käsitettiin tässä tutkimuksessa kuuluvan psykologinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja elämäntyytyväisyys sekä se, että henkilö ei ollut masentunut. Toiseksi tarkasteltiin, miten ystävyyssuhteiden laatu ja sitä myös kuvaava yhteisyys ovat yhteydessä edellä kuvattuihin psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja edellä mainituissa yhteyksissä. Tutkimus perustui professori Lea Pulkkisen vuonna 1968 (n = 271) aloittamaan Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimukseen. Aineistona käytettiin 50-vuotiailta vuonna 2009 kerättyjä tietoja. Tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin Spearmanin korrelaatiokertoimia sekä hierarkkista lineaarista regressioanalyysia, jossa tarkasteltiin sukupuolen roolia yhdysvaikutusten avulla. Korrelaatiot osoittivat, että naisilla ystävien määrä oli myönteisesti yhteydessä psykologiseen hyvinvointiin, sosiaaliseen hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen. Miehillä ystävien määrä oli myönteisesti yhteydessä vain sosiaaliseen hyvinvointiin. Ystävien laatu ja yhteisyys olivat naisilla ja miehillä myönteisesti yhteydessä psykologiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä elämäntyytyväisyyteen. Lisäksi mitä parempia miesten ystävyyssuhteiden laatu ja yhteisyys olivat, sitä vähäisempää oli heidän masentuneisuutensa. Naisilla korkea yhteisyys liittyi vähäisempään masentuneisuuteen. Regressioanalyysin perusteella yhteisyys oli selkein psyykkisen hyvinvoinnin selittäjä: mitä korkeampi yhteisyys oli, sitä korkeampaa olivat psykologinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja elämäntyytyväisyys ja sitä alhaisempaa oli masentuneisuus. Miehillä lisäksi vähäisempi ystävien määrä liittyi korkeampaan psykologiseen hyvinvointiin. Näyttäisi siltä, että ystävyyssuhteet, erityisesti niiden hyvä laatu, ovat kytköksissä keski-ikäisten psyykkisen hyvinvoinnin eri puoliin. Tämän tutkimuksen tietoa voidaan käyttää pyrittäessä parantamaan keski-ikäisten psyykkistä hyvinvointia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (42 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkeski-ikä
dc.subject.otherystävyyssuhteet
dc.subject.otherystävien määrä
dc.subject.otherystävyyssuhteiden laatu
dc.subject.otheryhteisyys
dc.subject.otherpsyykkinen hyvinvointi
dc.subject.otherpsykologinen hyvinvointi
dc.subject.othersosiaalinen hyvinvointi
dc.subject.otherelämäntyytyväisyys
dc.subject.othermasentuneisuus
dc.titleKeski-ikäisten ystävyyssuhteiden määrän ja laadun yhteys psyykkiseen hyvinvointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509102844
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2015-09-10T13:25:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysokeski-ikä
dc.subject.ysoystävät
dc.subject.ysoystävyys
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysomasennus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record