Show simple item record

dc.contributor.advisorKaili Kepler-Uotinen
dc.contributor.authorKorppi-Tommola, Milla
dc.date.accessioned2015-08-28T17:21:52Z
dc.date.available2015-08-28T17:21:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1494013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46721
dc.description.abstractKorppi-Tommola Milla, 2015, Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvän koulutuksen tuomat mahdollisuudet alakoulun opettajien tietotaitoihin. Jyväskylän Yliopiston Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta, Pro gradu-tutkielma. 60 sivua. Liitteet: Alakoulun opettajille suunnattu loppukysely ja opettajien vastaukset. TIIVISTELMÄ Mielenterveys on olennainen osa ihmisen terveyttä ja kouluilla on merkittävä rooli oppilaidensa mielenterveyden edistämisessä. Tein kandidaatin tutkintoni yhdessä opiskelijakollegani kanssa ja tutkimuksemme keskeiset tulokset, joiden mukaan opettajien taidot opettaa hyvinvointia ja mielenterveyttä ylläpitäviä selviytymistaitoja koulussa ovat puutteellisia, innoittivat minut jatkamaan tutkimusta tästä aiheesta myös Pro gradu työni parissa. Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella sitä, miten koulutuksella voidaan vaikuttaa alakoulun opettajien tietotaitoihin hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämistä kouluissa. Tutkimukseni on osa Suomen mielenterveysseuran toteuttamaa Mielenterveystaidot alakouluun 2012- 2014- hanketta, jonka kautta hankkeessa toimineet opettajat saivat koulutusta ja materiaalia mielenterveysseuralta omaan opetukseensa. Keskityn tutkimuksessani erityisesti selvittämään, miten opettajat kokivat Suomen mielenterveysseuran järjestämässä hankkeessa mukana toimimisen toiminnan loppuvaiheessa, minkälaisissa tilanteissa koulun arjessa opettajat tunsivat voivansa hyödyntää koulutuksessaan saamaansa osaamistaan sekä sitä, miten koulutus mahdollisesti muutti tutkittavia opettajina. Tutkimukseni aineistoni koostui Mielenterveystaidot alakouluun 2012-2014- hankkeen loppuvaiheessa hankkeessa toimineille opettajille suunnatusta loppukyselystä. Loppukysely toteutettiin opettajille lähetettyjen kyselylomakkeiden avulla ja siihen vastasi yhteensä 10 alakoulussa työskentelevää opettajaa. Kyselylomake koostui sekä avoimista että strukturoiduista kysymyksistä. Lähdin analysoimaan lomakkeen strukturoituja kysymyksiä frekvenssejä hyödyntäen ja avoimet kysymykset käsittelin lähtemällä teemoittelemaan aineistosta esiin nousevia keskeisimpiä aihe-alueita. Tutkimustulosten perusteella opettajat kokivat Mielenterveystaidot alakouluun hankkeen erittäin hyödyllisenä ja mielekkäänä. He kertoivat saaneensa hankkeen kautta runsaasti uutta tietoa ja konkreettisia keinoja opettaa mielenterveyttä ylläpitäviä selviytymistaitoja alakoulussa. Opettajat toivat vastauksissaan esille myös sen, että heidän omien mielenterveystaitojensa kehittyneen hankkeen aikana ja tätä kautta he kertoivat panostavansa enemmän nyt myös omaan hyvinvointiinsa. Tutkimuksen tekeminen antoi minulle hyvän käsityksen siitä, miten parhaimmillaan kouluissa toteutetun projektin avulla voidaan tukea sekä opettajien että oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherHyvinvointi
dc.subject.otherMielenterveys
dc.subject.otherMielenterveyden edistäminen kouluympäristössä
dc.subject.otherSelviytymistaidot
dc.titleMielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvän koulutuksen tuomat mahdollisuudet alakoulun opettajien tietotaitoihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201508282771
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-08-28T17:21:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysomielenterveys
dc.subject.ysokouluympäristö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record