Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorMetsäpalo, Satu
dc.date.accessioned2015-06-02T12:20:49Z
dc.date.available2015-06-02T12:20:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1474889
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46174
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten Suomessa sijaitsevat kansainväliset yritykset, joilla on yhteyksiä Ruotsiin, valmentavat henkilöstöään kielellisesti ja kulttuurillisesti. Lisäksi tutkittiin, mikä on ruotsin kielen asema näissä yhteyksissä ja yrityksissä yleisesti. Tämän lisäksi selvitettiin miten yhteistyö liikesuhteissa ruotsalaisten kanssa koetaan kulttuurillisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimusmetodina käytettiin teemahaastattelua ja aineisto analysoitiin kvalitatiivisesti. Tutkielman tavoitteena oli saada syvällisempää tietoa aiheesta keskittyen yksittäisten henkilöiden kokemuksiin. Näin ollen teemahaastattelun katsottiin soveltuvan metodiksi aineistonkeruussa. Tutkimuksessa haastatellut viisi henkilöä edustivat Suomessa sijaitsevien kansainvälisten yritysten henkilöstöjohtoa. Yhteistä haastatelluille oli kokemus yhteistyösuhteista ruotsalaisten kanssa ja valmiudet antaa näkökulmaa yrityksen kielellisistä käytänteistä. Tutkimuksen mukaan kansainvälisten yritysten tärkeimmät keinot valmentaa henkilöstöään kielellisesti ja kulttuurillisesti ovat kieli- ja kulttuurikoulutus. E-oppimisympäristön hyödyntäminen oli tavallista kansainvälistyneimmille yrityksille. Myös perinteistä kurssimuotoista koulutusta järjestettiin. Yrityksen kielipolitiikan näkökulmasta kielikoulutusasiat olivat paikallisesti päätettäviä asioita ja kielikoulutus oli aina tarveperusteista. Aineistosta nousi selkeästi esille englannin kielen valta-asema yhteisenä yrityskielenä ja tämä heijastui myös yritysten kielitaitotarpeissa ja kielikoulutuksessa. Ruotsin kielen merkitys kielikoulutuksessa oli vähäinen. Henkilöstöä valmennettiin ruotsin kielessä kielikoulutuksen muodossa pääsääntöisesti ainoastaan ruotsalaisomisteisessa tytäryhtiössä, jossa virallinen kieli hallitustasolla oli ruotsi. Kielikoulutuksen kohderyhmä tässä tapauksessa koostui johtoryhmän jäsenistä. Kulttuurikoulutusta ruotsalaiseen kulttuurin nähden ei järjestetty. Ruotsin kielen merkitys korostui sitä vastoin yrityksen myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstön rekrytoinnissa. Ruotsin kieltä käytettiin myös epävirallisissa yhteyksissä seurustelukielenä. Kulttuurierot yhteistyösuhteissa ruotsalaisten kanssa koettiin vähäisinä. Merkittävin piirre, jonka katsottiin liittyvän ruotsalaisen ja suomalaisen liikekulttuurin eroavaisuuksiin oli päätöksenteko. Ruotsalaiselle kulttuurille katsottiin olevan ominaista keskustelut ja konsensukseen pyrkiminen ennen päätöksentekoa, kun taas suomalaisille katsottiin olevan ominaista suoraviivaisuus ja nopea päätöksentekofi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheryritysten kielipolitiikka
dc.subject.otherkielikoulutus
dc.subject.otherkulttuuri
dc.subject.otherkulttuurierot
dc.titleHur förbereder finska internationella företag sina anställda språkligt och kulturellt och vilken är svenskans ställning i dessa förbindelser?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506022158
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2015-06-02T12:20:50Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysokielipolitiikka
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysokulttuurierot
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysokoulutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record