Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.authorHaapamäki-Siikanen, Jutta
dc.date.accessioned2015-05-18T09:20:19Z
dc.date.available2015-05-18T09:20:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473800
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45926
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää vuonna 2013 valmistuneiden AMK-insinöörien työuran alkuvaiheita. Tavoitteena on tuottaa tietoa työllistymisestä, työpreferensseistä ja preferenssien taustalla olevista tekijöistä. Tutkimus on kvantitatiivinen sekundäärianalyysi, joka pohjautuu Insinööriliiton toimesta kesällä 2014 tekemääni vastavalmistuneiden sijoittumistutkimukseen. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat kyselyhetkellä Insinööriliittoon (IL) ja diftingenjörsförbundet i Finland:iin (DIFF) kuuluneet, vuonna 2013 valmistuneet insinöörit. Kyselylomake lähetettiin 1600 vuonna 2013 valmistuneelle insinöörille, joista viisi prosenttia oli DIFF: in jäseniä. Vastauksia tuli yhteensä 794 kappaletta, joten vastausprosentiksi muodostui 49,6 %. Tutkimuksen analyysimenetelminä on käytetty keskiarvovertailua, faktorianalyysiä, erotteluanalyysiä, lineaarista regressioanalyysiä ja varianssianalyysiä. Analyysit on tehty SPSS ohjelmalla ja taulukot sekä kuviot myös Excel-tilastolaskentaohjelmalla. Työpreferenssien tutkimus on ajankohtainen teema työn sosiologiassa. Työntekijöiden preferenssit on nähty tärkeänä tekijänä maiden korkean työllisyyden ylläpidossa ja siten yhtenä kilpailukyvyn ja sosiaalisen järjestyksen pohjalla vaikuttavana tekijänä. Varsinkin nuorten työllistymisestä ja työn arvostuksesta on kannettu huolta, esimerkiksi mediassa ja politiikan kentillä. Tutkimuksessa osoitetaan, että työllistyminen on ollut 2013 valmistuneille insinööreille haasteellista. Talouden taantuman vuoksi työttömänä oli ennätysmäärä vastavalmistuneita AMK-insinöörejä. Työ on kuitenkin vastavalmistuneille insinööreille tärkeä asia sekä siitä saatavien ulkoisten hyötyjen, kuten palkan, että työn itsensä takia. Vastavalmistuneet AMK-insinöörit ovat sitoutuneita työn tekemiseen. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja tasa-arvoon liittyvät asiat ovat tärkeämpiä vastavalmistuneille insinöörinaisille kuin miehille. Sen sijaan uralla etenemisen arvostamisessa ei ole tilastollista eroa naisten ja miesten välillä. Tästä huolimatta naiset ovat tutkimuksessa aliedustettuina esimies- ja johtotehtävissä. Insinöörinaisten työllistyminen eroaa miehistä myös työsuhteen tyypin, toimialan ja palkkauksen suhteen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (122 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherInsinööriliitto
dc.titleTyötä, turvaa ja tasa-arvoa! : työpreferenssit ja työelämään sijoittuminen vastavalmistuneilla AMK-insinööreillä
dc.title.alternativeTyöpreferenssit ja työelämään sijoittuminen vastavalmistuneilla AMK-insinööreillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505181879
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2015-05-18T09:20:19Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysotyöorientaatio
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.subject.ysosegregaatio
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoinsinöörit
dc.subject.ysovastavalmistuneet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record