Show simple item record

dc.contributor.advisorKaili Kepler-Uotinen
dc.contributor.authorTaunila, Katriina
dc.contributor.authorVoutila, Essi
dc.date.accessioned2015-05-12T06:26:07Z
dc.date.available2015-05-12T06:26:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473641
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45851
dc.description.abstractTaunila, Katriina & Voutila, Essi. 2015. Ekspertti ja noviisi liikunnanopettajien ajatuksia liikunnanopetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yläkoulussa. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkimuksessamme tutkimme noviisi ja ekspertti liikunnanopettajien ajatuksia liikunnanopetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yläkoulussa. Tutkimuksemme tarkoitus oli selvittää kokeneen ja vastavalmistuneen liikunnanopettajan pedagogista ymmärrystä, ajatuksia liikunnanopetuksen suunnittelusta sekä opetusmenetelmien käytöstä. Tutkimuksemme on kvalitatiivinen, jonka aineisto kerättiin teemahaastatteluna viidessä eri yläkoulussa syksyllä 2014. Tutkimusaineiston analysoimme laadullisen sisällönanalyysin avulla aineistolähtöisesti. Tutkimustuloksina voimme todeta noviisi- ja eksperttiopettajien pitävän lajikeskeisyyden vähenemistä uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 mahdollisuutena uusien liikuntamuotojen tuomiselle osaksi liikunnanopetusta. Tutkittavien mukaan tällä voitaisiin pienentää oppilaiden välisiä tasoeroja koululiikunnassa. Liikuntatuntien suunnittelun osalta sekä noviisi- että eksperttiopettajat pitivät oppilaantuntemusta tärkeänä osana suunnittelutyötä. Eksperttiopettajista poiketen noviisiopettajat nostivat esille onnistumisen kokemusten tarjoamisen opetuksen suunnittelussa, kun taas eksperttiopettajat puhuivat tavoitteiden asettelun tärkeydestä ja ajan riittämättömyydestä suunnittelussa. Opetusmenetelmien käytössä puolestaan sekä noviisi- että eksperttiopettajat mainitsivat opettajajohtoisuuden ja oppilasjohtoisuuden merkityksen toiminnassaan. Johtopäätöksemme mukaisesti noviisiudella tai eksperttiydellä ei ole suurta merkitystä opettajien ajatuksiin liikunnanopetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yläkoulussa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherekspertti
dc.subject.othernoviisi
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.subject.othersuunnittelu
dc.subject.otheropetusmenetelmät
dc.titleEkspertti ja noviisi liikunnanopettajien ajatuksia liikunnanopetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yläkoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505121812
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-05-12T06:26:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosuunnittelu
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record