Show simple item record

dc.contributor.advisorReukauf, Marianne
dc.contributor.authorRanta-Ylitalo, Liisa
dc.date.accessioned2015-05-11T18:11:44Z
dc.date.available2015-05-11T18:11:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45846
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan saksankielisen vieraskielisen opetuksen toteutumista eri suomalaiskaupungeissa. Työn tarkoituksena oli selvittää, missä kaupungeissa saksankielistä opetusta on tarjolla, millaisia käsitteitä opetuksesta käytetään sekä millaisia määritelmiä käytetyille käsitteille annetaan. Tavoitteena oli myös kartoittaa, millaisia suunnitelmia kaupungeilla on vieraskielisen opetuksen tulevaisuuteen liittyen. Aihe on ajankohtainen, sillä vuonna 2016 otetaan porrastetusti käyttöön uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPS), ja opetussuunnitelmauudistus koskettaa näin ollen myös vieraskielisen opetuksen kenttää. Tutkielmaa varten lähetettiin kyselylomake 21 vastaanottajalle kuudessa suomalaiskaupungissa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan viisi vastaanottajaa Oulusta, Turusta, Tampereelta sekä Kuopiosta. Tutkimukseen osallistujien joukko koostui koulutoimenjohtajista, opetuksen suunnittelusta vastaavista toimihenkilöistä sekä opettajista. Aineiston sisällönanalyysissä käytettiin teemoittelua. Vastauksista ilmeni, että vieraskielisestä opetuksesta käytetään kaupungista riippuen laajasti ja osittain päällekkäin eri käsitteitä. Myös käsitteiden määrittelyssä esiintyi kuntakohtaisia eroja, mihin vaikuttanee kuitenkin uusi opetussuunnitelma ja sen sisältämät määrittelyt vieraskielisen opetuksen toteuttamisesta. Vieraskielisen opetuksen järjestämiseen ja tulevaisuuteen liittyvät suunnitelmat vaihtelivat merkittävästi kaupungeittain. Toisaalta opetuksen tarjoamat mahdollisuudet tiedostetaan ja niitä arvostetaan, toisaalta haasteeksi koetaan erityisesti taloudellisten resurssien vähyys.fi
dc.format.extent27
dc.language.isoger
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervieraskielinen opetus
dc.subject.othersaksan kieli
dc.subject.otherkielen opetus
dc.subject.otherCLIL
dc.titleFremdsprachiger Unterricht in finnischen Städten am Beispiel des Deutschen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505111808
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerman language and cultureen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.date.updated2015-05-11T18:11:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record