Show simple item record

dc.contributor.advisorEerola-Pennanen, Paula.
dc.contributor.authorPartinen, Susanna
dc.contributor.authorNiskanen, Jenni
dc.date.accessioned2015-05-11T09:07:05Z
dc.date.available2015-05-11T09:07:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45837
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee 5–6-vuotiaiden lasten vapaa-ajanviettotapoja maaseudulla ja kaupungissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä lapset tekevät, sekä kenen kanssa ja missä lapset viettävät vapaa-aikaansa. Tutkimusaihe on tärkeä, koska se miten lapset viettävät vapaa-aikaansa on muuttunut viime vuosikymmeninä. Vanhemmat ja nyky-yhteiskunnan turvallisuusajattelu vaikuttavat siihen miten lapset voivat vapaa-aikaansa viettää. Mediasta on tullut olennainen osa lapsuutta. Lasten vapaa-ajanvietosta saadaan parhaiten tietoa kysymällä aiheesta heiltä itseltään. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla yhtätoista 5–6-vuotiasta lasta. Haastattelut toteutettiin maaseudulla ja kaupungissa sijaitsevissa päiväkodeissa. Haastattelut olivat teemahaastatteluja ja haastattelimme lapsia kahdestaan. Haastatteluihin osallistui yksi lapsi kerrallaan. Haastattelut äänitettiin kahdella matkapuhelimella ja litteroitiin tarkasti sanasta sanaan. Tulosten mukaan lapset viettävät eniten aikaansa leikkimällä. Lasten vapaa-aikaan kuuluu myös mediavälineiden käyttö ja harrastukset. Suurimman osan vapaa-ajastaan lapset viettivät perheenjäsentensä kanssa. Lapset viettivät vapaa-aikaansa pääasiassa kotiympäristössä. Tutkimuksesta selviää, että maaseudulla ja kaupungissa asuvilla lapsilla on samankaltaisia kiinnostuksen kohteita ja vapaa-ajanviettotapoja. Tutkimukseen osallistuneiden lasten vapaa-ajanviettotavat ovat aiempien tutkimusten kanssa pitkälti samanlaisia.
dc.description.abstractNiskanen, Jenni ja Partinen, Susanna. Lasten vapaa-ajanviettotavat maaseudulla ja kaupungissa. Kasvatustieteen kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos, 2015. 63 sivua + liitteet. Tämä tutkielma käsittelee 5–6-vuotiaiden lasten vapaa-ajanviettotapoja maaseudulla ja kaupungissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä lapset tekevät, sekä kenen kanssa ja missä lapset viettävät vapaa-aikaansa. Tutkimusaihe on tärkeä, koska se miten lapset viettävät vapaa-aikaansa on muuttunut viime vuosikymmeninä. Vanhemmat ja nyky-yhteiskunnan turvallisuusajattelu vaikuttavat siihen miten lapset voivat vapaa-aikaansa viettää. Mediasta on tullut olennainen osa lapsuutta. Lasten vapaa-ajanvietosta saadaan parhaiten tietoa kysymällä aiheesta heiltä itseltään. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla yhtätoista 5–6-vuotiasta lasta. Haastattelut toteutettiin maaseudulla ja kaupungissa sijaitsevissa päiväkodeissa. Haas-tattelut olivat teemahaastatteluja ja haastattelimme lapsia kahdestaan. Haastatteluihin osallistui yksi lapsi kerrallaan. Haastattelut äänitettiin kahdella matkapuhelimella ja litteroitiin sanasta sanaan. Tulosten mukaan lapset viettävät eniten aikaansa leikkimällä. Lasten vapaa-aikaan kuuluu myös mediavälineiden käyttö ja harrastukset. Suurimman osan vapaa-ajastaan lapset viettivät perheenjäsentensä kanssa. Lapset viettivät vapaa-aikaansa pääasiassa kotiympäristössä. Tutkimuksesta selviää, että maaseudulla ja kaupungissa asuvilla lapsilla on sa-mankaltaisia kiinnostuksen kohteita ja vapaa-ajanviettotapoja. Tutkimukseen osallistu-neiden lasten vapaa-ajanviettotavat ovat aiempien tutkimusten kanssa pitkälti samanlai-sia.fi
dc.format.extent63
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlapset
dc.subject.othervapaa-aika
dc.subject.otherajankäyttö
dc.subject.othermaaseutu
dc.subject.otherkaupunki
dc.subject.otherharrastukset
dc.subject.othermedia
dc.titleLasten vapaa-ajanviettotavat maaseudulla ja kaupungissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505111792
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.date.updated2015-05-11T09:07:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record