Show simple item record

dc.contributor.advisorLiukkonen Jarmo
dc.contributor.authorPietilä, Jussi
dc.date.accessioned2015-04-22T07:27:32Z
dc.date.available2015-04-22T07:27:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472576
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45693
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Jussi Pietilä. 2015. Koululiikuntakokemusten yhteys aikuisiän liikuntaharrastuneisuuteen. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 68 sivua Pro gradu – tutkielmani tarkoituksena oli analysoida 40–60-vuotiaiden valkeakoskelaisten koululiikuntakokemuksia ja niiden vaikutusta aikuisiän liikuntaharrastuneisuuteen. Tutkimukseni on luonteeltaan määrällinen kyselytutkimus, jonka otokseen kuului 132 aikuista, joista 76 oli naisia ja 56 miehiä. Kyselytutkimus on henkilökohtaisesti suoritettu eikä se ole osana mitään suurempaa tutkimusta. Tutkimus aloitettiin kesällä 2014. Vastauksia analysoitiin Pearsonin tulomomenttikorrelaation, t-testin ja varianssianalyysin avulla. Lisäksi tutkimukseen otettiin mukaan iän ja liikuntanumeron yhteys koululiikuntakokemuksiin. Tulokset osoittavat, että koululiikuntakokemuksilla on yhteys aikuisiän liikuntaharrastuneisuuteen sekä positiivisesti, että negatiivisesti. Koululiikunnasta jää huonoja kokemuksia 15–20 %:lle oppilaista, ja muut ovat pitäneet koululiikunnasta ainakin jossain määrin. Tutkielman tulosten mukaan näistä 15 – 20 %:sta noin puolella huonot kokemukset vaikuttavat aikuisiän liikuntaharrastuneisuuteen. Tutkimukseen osallistuneista 48 (36 %) ovat kokeneet koululiikunnan vaikuttaneen aikuisiän liikuntaharrastuneisuuteen ja näistä 33 (25 %) ovat kokeneet sen vaikuttaneen positiivisesti ja 15 (11 %) kokeneet sen vaikuttaneen negatiivisesti. Tutkielmassa tuli esille myös hyvän liikunnan arvosanan yhteys positiivisiin kokemuksiin ja huonon arvosanan yhteys negatiivisiin kokemuksiin. Koululiikunnassa huonoja kokemuksia tuoneet lajit olivat yleisesti hiihto, telinevoimistelu ja voimistelu. Kaikissa näissä huonoja kokemuksia tuoneissa lajeissa yhteisinä tekijöinä olivat pakottaminen, jatkuva mittaaminen, opettamisen puute ja liikunnan ilon puuttuminen. Tutkimuksen kannalta merkittävintä olivat tiedot jotka aiheuttivat huonoja kokemuksia ja varsinkin tieto miten asioita voisi parantaa. Tämä on hyvin merkittävää liikunnanopettajan työn kannalta tulevaisuudessa.fi
dc.description.abstractABSTRACT Jussi Pietilä. 2015. The influence of physical education on unity to physical exercise in adulthood. Master’s thesis. The faculty of Sport Sciences, the University of Jyväskylä, 68 pages. The aim of this Master’s thesis was to study physical education experiences of 40 to 60-year-old subjects from the town of Valkeakoski, and furthermore, the influence of those experiences to their devotion to physical exercise in adulthood. The research method of the present study is quantitative, and the methodology used is a questionnaire completed by 132 subjects with a distribution of 76 women and 56 men. The questionnaire study was conducted personally, and does not contribute to any other major study. The study was initiated in the summer of 2014. The results were analyzed using the product-moment correlation of Pearson and the t-test. In addition, the effect of age and grade in physical education were included in the present study. The results showed that physical education is linked to the devotion of physical exercise in adulthood both negatively and positively. Approximately 15-20 % of pupils are left with negative experiences of physical education and the rest have liked physical education at least to some extent. According to the results, about half of the aforementioned 15-20 % experienced that negative experiences influenced on dedication to physical exercises in adulthood. Furthermore, 48 subjects (36%) have experienced that physical education has influenced their devotion to physical exercise in adulthood, and 33 subjects (25 %) of those found the influence to be positive and 15 subjects (11 %), negative. Additionally, according to the results of the present study a good grade in physical education was linked to positive experiences, and a poor grade to negative ones. Sports that had brought negative experiences were generally skiing and gymnastics. In the mentioned sports the common negative factors were forcing, constant measuring and the lack of both instructing and the joy of exercising. The most significant in the present study were the experiences that had caused negative experiences, and specifically, the information on how to improve the matter. This is of great importance in my own professional field in the future.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKoululiikunta
dc.subject.otherkoululiikuntakokemukset
dc.subject.otherliikuntaharrastuneisuus
dc.titleKoululiikuntakokemusten yhteys aikuisiän liikuntaharrastuneisuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504221645
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2015-04-22T07:27:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record